Nr projektu. 334

infrastruktura przystankowa na ul. Dawida [WBO. 2017]

Głosów: 480

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Na ul. Dawida (między ul. Dawida a ul. Dyrekcyjną) znajduje się pętla przystankowa prywatnych przewoźników (busów), z której korzysta bardzo dużo mieszkańców Wrocławia i osób mieszkających w okolicach miasta w obrębie kilkudziesięciu kilometrów. Niestety na ul. Dawida brakuje przyzwoitej infrastruktury - chodników (obecne betonowe są w złym stanie i są niewygodne do poruszania się, zwłaszcza zimą), wiat przystankowych (chroniących chociażby przed deszczem), ławek, latarni, koszy na śmieci czy też przejrzystych rozkładów jazdy (jest kilka przystanków i jeśli ktoś nie jest z nimi zaznajomiony tj. nie wie, z którego przystanku odjeżdża dany przewoźnik, to może być trochę zdezorientowany). Zmiany umożliwiłyby przyjemniejsze i łatwiejsze korzystanie z tej pętli przystankowej.
Projekt ten kwalifikuję jako ogólnomiejski, gdyż z tej infrastruktury korzystają mieszkańcy z różnych rejonów miasta oraz z okolicznych miejscowości.
P. S. Słyszałem, że miasto planuje zmianę miejsca lokalizacji przystanków prywatnych przewoźników - jeśli tak jest to proszę o informację i ewentualnie wówczas projekt zostanie wycofany.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie również ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Huby

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

480

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 470
Papier 10

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 272
Mężczyźni 208

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.