Nr projektu. 334

infrastruktura przystankowa na ul. Dawida [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Na ul. Dawida (między ul. Dawida a ul. Dyrekcyjną) znajduje się pętla przystankowa prywatnych przewoźników (busów), z której korzysta bardzo dużo mieszkańców Wrocławia i osób mieszkających w okolicach miasta w obrębie kilkudziesięciu kilometrów. Niestety na ul. Dawida brakuje przyzwoitej infrastruktury - chodników (obecne betonowe są w złym stanie i są niewygodne do poruszania się, zwłaszcza zimą), wiat przystankowych (chroniących chociażby przed deszczem), ławek, latarni, koszy na śmieci czy też przejrzystych rozkładów jazdy (jest kilka przystanków i jeśli ktoś nie jest z nimi zaznajomiony tj. nie wie, z którego przystanku odjeżdża dany przewoźnik, to może być trochę zdezorientowany). Zmiany umożliwiłyby przyjemniejsze i łatwiejsze korzystanie z tej pętli przystankowej.
Projekt ten kwalifikuję jako ogólnomiejski, gdyż z tej infrastruktury korzystają mieszkańcy z różnych rejonów miasta oraz z okolicznych miejscowości.
P. S. Słyszałem, że miasto planuje zmianę miejsca lokalizacji przystanków prywatnych przewoźników - jeśli tak jest to proszę o informację i ewentualnie wówczas projekt zostanie wycofany.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie również ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Huby

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.