Nr projektu. 332

Infrastruktura przystankowa na ul. Dworcowej [WBO. 2017]

Głosów: 544

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 420 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Pętla przystankowa przy ul. Dworcowej (skąd między innymi odjeżdżają autobusy na lotnisko) jest w bardzo złym stanie ze starymi przystankami, małą ilością ławek i nawierzchnią chodnika w złym stanie (nierówne płyty betonowe bardzo niewygodne do poruszania się, zwłaszcza zimą). Poza tym bardzo nieprzejrzyste są rozkłady jazdy, które są rozdzielone na poszczególne przystanki, dlatego osoba przyjezdna spoza Wrocławia może mieć trudności ze zorientowaniem się. Miejsce to tworzy niezbyt korzystny wizerunek miasta, a duża część osób przyjeżdżających do Wrocławia (w tym również turystów) ma z nim styczność, zwłaszcza w sytuacji, gdy dana osoba przyjeżdża do Wrocławia komunikacją publiczną, aby dostać się na lotnisko.
Wystarczyłoby wymienić nawierzchnię chodnika, odświeżyć albo postawić nowe wiaty przystankowe (3-4), ewentualnie kosze na śmieci, zainstalować ławki, odświeżyć lub wymienić słupy przystankowe i ewentualnie postawić 2-3 nowe latarnie.
Projekt ten kwalifikuję jako ogólnomiejski, gdyż z tej komunikacji korzysta duża część mieszkańców Wrocławia, jak i osób przyjezdnych , a miejsce to ma wpływ na wizerunek i postrzeganie miasta.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

"Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 420 tys. zł.
Szacunkowy koszt robót drogowych – ok. 285 000 zł brutto;
Koszt wykonania doświetlenia z dokumentacją projektową - ok. 50 000 zł brutto;
koszt 1 wiaty – 40 000 zł brutto;
koszt 1 ławki – 15 000 zł brutto;
koszt 1 słupka przystankowego – 7 000 zł brutto. Ostateczny zakres projektu zostanie również ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. "

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Przedmieście Świdnickie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

544

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 492
Papier 52

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 275
Mężczyźni 269

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.