Nr projektu. 28

Tablice elektroniczne na przystankach przy SP na Jastrzębiej [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zgłoszony: 240 000 zł

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada montaż tablic z elektroniczną informacją pasażerską na przystankach tramwajowych "Jastrzębia" oraz na przystankach autobusowych - obecnie Gajowicka (Gimnazjum nr 23) oraz Racławicka (Gimnazjum nr 23). Dzięki temu uczące się w pobliżu dzieci, ale także mieszkańcy sporego osiedla mieszkaniowego otrzymają informację o kursowaniu linii 2, 6, 7, 17, 126 i 133.

W ramach projektu można także uzupełnić infrastrukturę przystankową na przystanku Jastrzębia w stronę centrum o dodatkową wiatę z ławką, gdyż przystanek generuje spory ruch pasażerski i jedna wiata jest niewystarczająca. Nie powinno to jednak mieć miejsca w razie ryzyka przekroczenia kwoty projektu (250 tys. zł).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 500 tys. zł. Montaż tablic na przystankach autobusowych Gajowicka i Racławicka wymaga m.in. budowy kanalizacji kablowej i ułożenia w niej światłowodów o długości ok. 850 m. Przystanki tramwajowe Jastrzębia 11212 oraz 11211 są bardzo istotne, dlatego tablice DIP powstaną tam niezależnie od WBO.
I koszt dokumentacji – 45 000 zł
II składowe realizacji:
a) 2 tablice DIP na przystankach tramwajowych - 120 000 zł
b) 1 tablica DIP na przystanku Gajowicka - 60 000 zł
c) 1 tablica DIP na przystanku Racławicka - 60 000 zł
d) 850 m kanalizacji kablowej ze światłowodem - 210 000 zł
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Przystanki: Jastrzębia, Gajowicka (Gimnazjum 23), Racławicka (Gimnazjum 23)

Osiedle: Borek

Kontakt z liderem projektu