Nr projektu. 270

Modernizacja przystanku tramwajowego "plac Zgody" na ul. Traugutta w kierunku centrum - poprawa komfortu, bezpieczeństwa oraz szybkości obsługi [WBO. 2017]

Głosów: 155

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Budowa wyniesionego peronu przystanku "plac Zgody" znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo korzystania z tramwajów. Będzie ogromnym ułatwieniem głównie dla osób starszych a także rodziców z małymi dziećmi.
Beneficjentami przebudowy staną się także kierowcy, ponieważ tramwaj będzie mógł w znacznie krótszym niż obecnie czasie dokonać wymiany pasażerskiej i odjechać.
Na początek zgłaszamy przebudowę przystanku w kierunku centrum z uwagi na większe szanse jego wybrania ze względu na znacznie niższe koszty. W przypadku sukcesu drugi z przystanków zrealizowany powinien zostać ze zwykłych środków miejskich albo w WBO 2018.
W załączeniu na zdjęciach przedstawiono obecny stan przedmiotowego przystanku wraz z wizualizacją po modernizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: skrzyżowanie ulic Traugutta i Zgodnej

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

155

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 149
Papier 6

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 88
Mężczyźni 67

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.