Nr projektu. 270

Modernizacja przystanku tramwajowego "plac Zgody" na ul. Traugutta w kierunku centrum - poprawa komfortu, bezpieczeństwa oraz szybkości obsługi [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Budowa wyniesionego peronu przystanku "plac Zgody" znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo korzystania z tramwajów. Będzie ogromnym ułatwieniem głównie dla osób starszych a także rodziców z małymi dziećmi.
Beneficjentami przebudowy staną się także kierowcy, ponieważ tramwaj będzie mógł w znacznie krótszym niż obecnie czasie dokonać wymiany pasażerskiej i odjechać.
Na początek zgłaszamy przebudowę przystanku w kierunku centrum z uwagi na większe szanse jego wybrania ze względu na znacznie niższe koszty. W przypadku sukcesu drugi z przystanków zrealizowany powinien zostać ze zwykłych środków miejskich albo w WBO 2018.
W załączeniu na zdjęciach przedstawiono obecny stan przedmiotowego przystanku wraz z wizualizacją po modernizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: skrzyżowanie ulic Traugutta i Zgodnej

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.