Nr projektu. 27

Naziemne przejścia dla pieszych - pl. Jana Pawła II [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 600 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w obrębie pl. Jana Pawła II w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię bez konieczności schodzenia do przejścia podziemnego. Dzięki projektowanym zmianom ułatwiona zostanie przesiadka na jednym z największych węzłów przesiadkowych w mieście, a piesi zostaną zrównani w prawach z kierowcami samochodów, obecnie uprzywilejowanymi.

Ewentualną sygnalizację świetlną w tym rejonie można zsynchronizować, wobec czego piesi dostawaliby zielone światło wraz z relacjami tramwajowymi i samochodowymi - tak, że nie zostanie w żaden sposób ograniczona przepustowość skrzyżowania.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. W tej chwili w opracowaniu jest budowa naziemnego przejścia z sygnalizacją świetlną od strony Mostu Sikorskiego. Zagospodarowanie placu, konstrukcja przejścia podziemnego i mury na narożnikach uniemożliwiają wyznaczenie przejść na skrzyżowaniu w bezpośredniej bliskości wlotów do przejścia podziemnego.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Pl. Jana Pawła II

Osiedle: Szczepin

Kontakt z liderem projektu