Nr projektu. 26

Park & Ride przy skrzyżowaniu ulicy Boguszowskiej z Kosmonautów [WBO. 2017]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 150 000 zł

Status: Realizowany poza WBO, nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę parkingu z kostki brukowej dla około 50 samochodów oraz wiaty dla 10 rowerów. Celem projektu jest zlikwidowanie nielegalnego parkingu przy ulicy Lazurowej oraz ułatwienie dojazdu do centrum mieszkańcom okolicznych osiedli.

Zintegrowanie systemu komunikacji zbiorowej i transportu indywidualnego jest niezbędne w rozwijającym się mieście. Rozbudowa okolicznych osiedli doprowadziła do naturalnego powstania parkingu typu Park & Ride (parkuj i jedź), a projekt ma na celu wyłącznie uporządkowanie tego miejsca i ułatwienie korzystania z niego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt powstanie niezależnie od WBO. Inwestycja będzie realizowana w tym roku przez spółkę Wrocławskie Inwestycje.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Róg ul. Kosmonautów i Boguszowskiej

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu