Nr projektu. 25

Drogi rowerowe na Swobodnej - od Zielińskiego do nowego dworca PKS + brakujące przejście przy CH Arkady i normalny chodnik przy EPI [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada remont istniejącej drogi rowerowej na ul. Swobodnej pomiędzy Zielińskiego a Powstańców Śląskich, która jest w złym stanie i nie spełnia standardów szerokości wymaganych dla dwukierunkowej drogi rowerowej. Przewiduje się również przedłużenie jej do okolic nowego dworca autobusowego w centrum handlowym Wroclavia, gdzie będzie łączyła się z infrastrukturą rowerową na ulicach Ślężnej, Borowskiej i Dyrekcyjnej. Konieczna będzie budowa brakującego przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym na południowym wlocie skrzyżowania z Powstańców Śląskich oraz budowa normalnego, miejskiego chodnika i drogi rowerowej w miejsce parkingu przy EPI. Po północnej stronie ul. Swobodnej należy przewidzieć miejsce dla jednokierunkowej drogi lub pasa dla rowerzystów poruszających się w stronę Zielińskiego i Owsianej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez ul. Powstańców Śląskich (najdroższy składnik projektu ze względu na sygnalizację świetlną). Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 750 tys zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o częściowo pokrywającym się zakresie: 18, 25. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Swobodna

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu