Nr projektu. 25

Drogi rowerowe na Swobodnej - od Zielińskiego do nowego dworca PKS [WBO. 2017]

Głosów: 218

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada remont istniejącej drogi rowerowej na ul. Swobodnej pomiędzy Zielińskiego a Powstańców Śląskich, która jest w złym stanie i nie spełnia standardów szerokości wymaganych dla dwukierunkowej drogi rowerowej. Przewiduje się również przedłużenie jej do okolic nowego dworca autobusowego w centrum handlowym Wroclavia, gdzie będzie łączyła się z infrastrukturą rowerową na ulicach Ślężnej, Borowskiej i Dyrekcyjnej. Konieczna będzie budowa brakującego przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym na południowym wlocie skrzyżowania z Powstańców Śląskich oraz budowa normalnego, miejskiego chodnika i drogi rowerowej w miejsce parkingu przy EPI. Po północnej stronie ul. Swobodnej należy przewidzieć miejsce dla jednokierunkowej drogi lub pasa dla rowerzystów poruszających się w stronę Zielińskiego i Owsianej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez ul. Powstańców Śląskich (najdroższy składnik projektu ze względu na sygnalizację świetlną). Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 750 tys zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o częściowo pokrywającym się zakresie: 18, 25. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem odcinka pasa rowerowego jednokierunkowego wzdłuż Swobodnej po północnej od ul. Komandorskiej do Powstańców Śląskich. Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Swobodna

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

218

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 213
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 127
Mężczyźni 91

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.