Nr projektu. 248

Remont peronów przystankowych na pętli Leśnica. [WBO. 2017]

Głosów: 301

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 90 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada remont peronu przystankowego dla pasażerów wysiadających przy torze wewnętrznym. W chwili obecnej peronem jest wysepka ze żwiru i piasku. Projekt zakłada wybudowanie w tym miejscu peronu z kostki brukowej.

Projekt zakłada także wymianę wiat przystankowych, odmalowanie słupów trakcyjnych na pętli oraz montaż tablicy elektronicznej, dzięki której wiadomo będzie, który tramwaj (3, 10 czy 20) odjedzie jako pierwszy.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wymiany wiat i innych mebli miejskich. Kwota potrzebna na realizację zaakceptowanego zakresu została oszacowana na 90 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. W celu włączenia tablicy DIP do systemu ITS konieczne byłoby ułożenie ok. 3,8 km kanalizacji wraz ze światłowodem. Koszt takiego przedsięwzięcia, bez uwzględnienia kosztów rozebrania i odtworzenia nawierzchni, organizacji ruchu zastępczego wyniósłby ok. 950 000 zł, a koszt dwustronnej tablicy wraz z instalacją i włączeniem do systemu wynosi ok. 70 000 zł. Budowa peronów w międzytorzu ma już opracowaną dokumentację projektową i będzie realizowana ze środków gminnych niezależnie od WBO.
Ostateczny zakres zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 151, 248. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wymiany wiat i innych mebli miejskich. Kwota potrzebna na realizację zaakceptowanego zakresu została oszacowana na 90 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Budowa peronów w międzytorzu ma już opracowaną dokumentację projektową i będzie realizowana ze środków gminnych niezależnie od WBO. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 151, 248.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

301

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 293
Papier 8

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 163
Mężczyźni 138

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.