Nr projektu. 239

Chcemy wiedzieć, kiedy przyjedzie autobus - montaż tablic na przystanku Grudziądzka. [WBO. 2017]

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Montaż tablic elektronicznych na przystanku autobusowym Grudziądzka (w obu kierunkach), a także instalacja w okolicy przystanku automatu biletowego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie montażu 2 tablic DIP. Automat biletowy nie może być realizowany ze środków WBO ze względu na osobna umowę z operatorem systemu dystrybucji biletów. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 200 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.