Nr projektu. 239

Chcemy wiedzieć, kiedy przyjedzie autobus - montaż tablic na przystanku Grudziądzka. [WBO. 2017]

Głosów: 23

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Montaż tablic elektronicznych na przystanku autobusowym Grudziądzka (w obu kierunkach), a także instalacja w okolicy przystanku automatu biletowego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie montażu 2 tablic DIP. Automat biletowy nie może być realizowany ze środków WBO ze względu na osobna umowę z operatorem systemu dystrybucji biletów. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 200 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

23

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 22
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 13
Mężczyźni 10

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.