Nr projektu. 23

Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji - Tymiankowa (III etap): kalistenika, chodniki dla pieszych [WBO. 2017]

Głosów: 2 837

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Projekt jest uzupełnieniem projektów Międzypokoleniowego Centrum Rekreacji - Tymiankowa wygranych w poprzednich edycjach WBO (nr 27 WBO 2014 i nr 41 WBO 2015: m.in. plac zabaw i siłownia plenerowa) dotyczących zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe terenu miejskiego na osiedlu Lipa Piotrowska. Trzeci etap zakłada utworzenie kompleksu urządzeń sprawnościowych do uprawiania kalisteniki (Street Workout). Zestawy do kalisteniki, które powstały w parku na Biskupinie i przy ul. Kasprowicza cieszyłyby się z pewnością ogromnym zainteresowaniem na terenie szybko rozwijającego się Zespołu Urbanistycznego Kminkowa, na którym mieszka coraz więcej rodzin z dziećmi w różnym wieku i młodych ludzi szukających aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń powinien zapewniać możliwość ćwiczenia osobom o różnym poziomie przygotowania i zawierać: drabinkę poziomą, drabinkę pionową, drążki wysokie o różnych wysokościach i szerokościach, poręcze równoległe wysokie i niskie, ławkę skośną, słup do pole dance, linę do wspinaczki, kółka gimnastyczne, drążek typu "żmija". Uzupełniające elementy: tablica informacyjna, 3 ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z mat gumowych lub żwiru.
Preferowane zestawy - takie jak z serii XL (Standard XL, Line XL, Seven XL) firmy FlowParks.
Kwota niewykorzystana na zestaw sprawnościowy w ramach niższego progu do 250 tys. zł mogłaby być przeznaczona na dalsze uporządkowanie działki 3/7 oraz utworzenie alejki spacerowej wzdłuż działki 3/7 zgodnie z MPZP.
Beneficjenci: mieszkańcy Lipy Piotrowskiej, Świniar, Widawy i inni użytkownicy miasta.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania została oszacowana na 250 tys zł. Ostateczny zakres projektu oraz jego dokładna lokalizacja zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie budowy urządzeń do kalisteniki i chodników dla pieszych na ul. Waniliowej-Szałwiowej. Jednak najpierw musi być sporządzona koncepcja zagospodarowania dla całego terenu. Kwota potrzebna na realizację zadania została oszacowana na 250 tys zł. Ostateczny zakres projektu oraz jego dokładna lokalizacja zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Doposażenie projektu #810 WBO 2015 o kosze do koszykówki nastąpi z kwoty przeznaczonej na ten projekt.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: Działka między ulicami Cynamonową, Anyżową i Tymiankową (obręb Lipa Piotrowska: AR_5, nr 3/7)

Osiedle: Lipa Piotrowska

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 837

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 296
Papier 1 541

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 460
Mężczyźni 1 377

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

W październiku br. teren został przekazany Wykonawcy.


04.07.2018

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Inwestycja realizowana w trybie "projektuj i buduj".


26.04.2018

Ogłoszony został przetarg w trybie "projektuj i buduj". Oferty do 11.05