Nr projektu. 202

Modernizacja przystanku tramwajowego "Daszyńskiego" na ul. Jedności Narodowej w kierunku centrum - poprawa komfortu, bezpieczeństwa oraz szybkości obsługi. [WBO. 2017]

Głosów: 220

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Budowa wyniesionego peronu przystanku "Daszyńskiego" znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo korzystania z tramwajów. Będzie ogromnym ułatwieniem głównie dla osób starszych a także rodziców z małymi dziećmi.
Beneficjentami przebudowy staną się także kierowcy, ponieważ tramwaj będzie mógł w znacznie krótszym niż obecnie czasie dokonać wymiany pasażerskiej i odjechać.
Na początek zgłaszamy przebudowę przystanku w kierunku centrum z uwagi na większe szanse jego wybrania ze względu na znacznie niższe koszty. W przypadku sukcesu drugi z przystanków zrealizowany powinien zostać ze zwykłych środków miejskich albo w WBO 2018.
W załączeniu na zdjęciach przedstawiono obecny stan przedmiotowego przystanku.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie ze względu na konieczność zapewnienia dodatkowego pasa ruchu dla obsługi ul. Rychtalskiej, przy której zlokalizowano osiedla mieszkaniowe.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Przystanek w kierunku centrum należy odsunąć od skrzyżowana z ul. Rychtalską na wysokość zatoki postojowej. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Skrzyżowanie ulic Jedności Narodowej, Daszyńskiego - Rychtalskiej. Przystanek A/T w kierunku centrum miasta.

Osiedle: Ołbin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

220

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 217
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 116
Mężczyźni 104

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.