Nr projektu. 18

Rowerowy Wrocław 2017 [WBO. 2017]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 1 000 000 zł

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa i wygody rowerzystów na wrocławskich ulicach poprzez utworzenie dróg lub pasów rowerowych, a w przypadku braku miejsca uspokojenie ruchu i wymalowanie sierżantów (znak P–27) na tych ulicach, na których brakuje infrastruktury rowerowej bądź jest ona niekompletna (tylko po jednej stronie drogi lub nieciągła).

Proponowane lokalizacje:

- Borowska – pas rowerowy od Glinianej do Armii Krajowej
- Gliniana – łącznik dróg rowerowych pomiędzy Ślężną a Borowską
- Swobodna – przedłużenie istniejącej drogi rowerowej od Powstańców Śląskich do Ślężnej i Borowskiej
- Hubska i Bardzka – jednokierunkowa droga rowerowa po zachodniej stronie od Glinianej do Armii Krajowej
- Małachowskiego – pasy rowerowe
- Poniatowskiego – sierżanty i uspokojenie ruchu
- Żmigrodzka – pas rowerowy od Kasprowicza do Kępińskiej
- Plac Społeczny – pasy rowerowe od Mostu Grunwaldzkiego do Oławskiej i od Placu Wróblewskiego do Mostu Grunwaldzkiego
- Św. Mikołaja – łącznik pomiędzy końcem drogi rowerowej a początkiem pasa rowerowego

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak w kwocie 1 mln zł można zrealizować tylko część opisanego zakresu. Proponujemy następujące fragmenty z pierwotnego wniosku:
1. ul. Borowska
2. ul. Gliniana
5. ul. Małachowskiego - na fragmencie odcinka pasy ruchu dla rowerów, częściowo oznakowanie P-27 (sierżant)
8. Plac Społeczny - negatywnie w zakresie pasów rowerowych od pl. Wróblewskiego do Mostu Grunwaldzkiego. Propozycja zamiany na dwukierunkową drogę dla rowerów po istniejącym przedepcie na działkach 1 i 4,AM_2_obręb Południe. Pozytywnie dla relacji od Mostu Grunwaldzkiego w kierunku do centrum.
Szczegóły realizacji zostaną ustalone z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o częściowo pokrywającym się zakresie: 18, 25.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Borowska, Gliniana, Swobodna, Hubska, Bardzka, Małachowskiego, Poniatowskiego, Żmigrodzka, św. Mikołaja, pl. Społeczny

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu