Nr projektu. 16

Remont zabytkowego autobusu Fredruś [WBO. 2017]

Głosów: 2 113

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 430 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Autobus kabriolet Jelcz MEX - Fredruś jest wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Został on przekazany miastu w roku 1974 podczas Dni Wrocławia. Od tego czasu stał się symbolem miasta wożącym turystów i mieszkańców.
Nazwa "Fredruś" została mu nadana na cześć Aleksandra Fredry. Jednak autobus od 2009 roku jest unieruchomiony i długotrwały postój na odkrytym powietrzu bardzo nadszarpnęła jego stan techniczny i teraz aby go przywrócić do ruchu konieczne są duże nakłady finansowe. Ponieważ konieczna jest kompletna odbudowa nadwozia, regeneracja detali i układu jezdnego pojazdu włącznie z silnikiem.
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom, turystom i gościom zwiedzanie naszego miasta w ciekawy sposób i należy nadmienić, że ten autobus uświetniał wszystkie parady i święta Wrocławia. Wyremontujmy Fredrusia i przywróćmy go mieszkańcom.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 430 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Wróblewskiego

Osiedle: Wrocław, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 113

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 285
Papier 828

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 007
Mężczyźni 1 106

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.