Nr projektu. 142

Stworzenie węzła przesiadkowego poprzez utworzenie przystanku autobusowego pomiędzy przystankami tramwajowymi na pl. Strzegomskim. [WBO. 2017]

Głosów: 168

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada utworzenie peronu przystankowego na pl. Strzegomskim celem umożliwienia przesiadania się pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej na autobusy linii 132 i 142 jadące w kierunku Nowego Dworu.
Obecnie linie 132 i 142 pomijają obszar pl. Strzegomskiego. Po ruszeniu z przystanku Młodych Techników następnym przystankiem na trasie jest dopiero Śrubowa. Jest to odległość około 1,1 km, a w rozkładzie jazdy autobusy potrzebują 3 min na jego pokonanie.
Dodatkowo utworzenie nowego peronu wyposażonego w detekcję umożliwi ochronę fazy odpowiedzialnej za opuszczenie przystanku. Będzie to korzystne dla punktualności przejazdów przedmiotowych linii autobusowych. Obecnie nadawanie priorytetu dla tramwajów powoduje opóźnienia dla autobusów , które stoją w korku razem z samochodami.
Kolejnym pozytywem tego rozwiązania będzie wykorzystanie schodów prowadzących do przejścia podziemnego, które od początku istnienia nie są wykorzystywane.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Niezagospodarowana części pasa zieleni między torami na wysokości przystanków tramwajowych na pl. Strzegomskim stanowi przyszłościową rezerwę dla połączenia tramwajowego. Należałoby wykonać kompleksową koncepcje zagospodarowania węzła przesiadkowego. Rozwiązanie musi uwzględniać możliwość wyeliminowania kolizji pomiędzy jadącym tramwajem, który posiada priorytet, a wjeżdżającym autobusem. Koszty projektu są niedoszacowane - potrzebna kwota to 750 000 zł. W skład tej kwoty wchodzi dokumentacja projektowa, budowa nawierzchni dróg manewrowych dla autobusu, korekta wejść do tunelu podziemnego, korekta sygnalizacji świetlnej. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Szczepin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

168

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 163
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 78
Mężczyźni 90

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.