Nr projektu. 141

Zamontowanie tablic wyświetlających odjazdy i przyjazdy autobusów i tramwajów z przystanku most Osobowicki i przystanek Łużycka. [WBO. 2017]

Głosów: 56

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 660 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Karłowice-Różanka, Kleczków)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

W związku z nowo powstającymi osiedlami w rejonie Różanka, zamontowanie tablic informujących o odjazdach i przyjazdach autobusów i tramwajów z mostu osobowickiego. Ponieważ przystanek most osobowicki jest miejscem przesiadek ludzi jadących się do pracy w stronę centrum miasta. Tablice elektroniczne ułatwią odczyt informacji.
Kolejnym przystankiem gdzie przydałaby się tablica elektroniczna jest przystanek Łużycka, na tym przystanku bardzo często znajdują się ludzie starsi, którzy przyjeżdżają rejon cmentarza. Tablica na pewno ułatwiłaby komunikację w tym rejonie.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.
W przypadku montażu tablic DIP na przystankach Most Osobowicki wymagana jest budowa ok. 650 m kanalizacji kablowej przydatnej również w innych przedsięwzięciach w przyszłości.
Co do przystanku Łużycka - obsługuje on dużo linii autobusowych, lecz montaż tablicy wymagałby budowy dodatkowej kanalizacji kablowej o długości ok. 1 km (czyli łącznie już 1,65 km). Cześć tej kanalizacji mogłaby być potencjalnie przydatna w innych zadaniach.
Składowe realizacji:
a) 2 tablice DIP na przystanku Most Osobowicki - 120 000 zł
b) 1 tablica DIP na przystanku Łużycka - 60 000 zł
c) 650 m kanalizacji kablowej ze światłowodem - 170 000 zł
d) 1 000 m kanalizacji kablowej ze światłowodem - 250 000 zł
e) dokumentacja techniczna - 60 000 zł
Wymóg zastosowania łączności światłowodowej jest podyktowane doświadczeniami z eksploatacji innych mediów transmisji GPS/GPRS. W wielu przypadkach okazuje się to nieefektywne (opóźnienia w łączności) i cechujące się wysoką zawodnością (całkowite zerwania łączności).
Kwota potrzebna na realizację projektu została oszacowana na 660 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

56

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 56
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 28
Mężczyźni 28

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.