Nr projektu. 14

PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA Przystań turystyczna nad Odrą [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 830 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Wrocław, największe miasto nad Odrą, nie wykorzystuje potencjału, jaki ma rzeka dla uprawiania wodnej turystyki i rekreacji. W mieście brakuje publicznych, miejskich przystani, w których turyści korzystający z rzeki i mieszkańcy posiadający własne łódki mogliby pozostawić w bezpiecznym miejscu jednostkę, zaspokoić podstawowe potrzeby czy zjeść posiłek. Zatoka była niegdyś zbudowana specjalnie w tym celu. Wodniacy z górnej części Odry, a także turyści z województw leżących poniżej Wrocławia oraz z Niemiec z pewnością chętnie będą korzystać z przystani położonej w bezpośrednim sąsiedztwie takich atrakcji turystycznych jak ZOO, Hala Stulecia, Park Szczytnicki z fontanną multimedialną i Ogrodem Japońskim czy Hydropolis.
Profesjonalna, ogólnodostępna marina to obiekt świadczący cały szereg usług brzegowych i dla wodniaków. Może być miejscem prowadzenia szkoleń żeglarskich, motorowodnych, wioślarskich, wypożyczalni różnych łodzi, zapleczem dla organizacji imprez związanych z rzeką. Taką marinę można budować etapami. Jej początkiem powinna być budowa pomostów pływających do postoju jednostek i uzbrojenie nadbrzeża w podstawowe media:
wodę, energię elektryczną, oświetlenie, monitoring itp.
Beneficjentami projektu będą: mieszkańcy Wrocławia, osoby korzystające z przystani , turyści wodniacy pływający rzeką, młodzież harcerska i niezrzeszona, np. zajęcia dla szkół pt. „Pierwszy krok wodniacki”, uczestnicy szkoleń, czy też różnego rodzaju (związane z rzeką) służby pracujące w mieście.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. W ramach obecnie procedowanego porozumienia z RZGW nie przewiduje się budowy przystani. Ponadto, na tym etapie nie jest możliwe oszacowanie kosztów inwestycji, ponieważ może być on oszacowany dopiero na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Realizacja projektu na terenie nienależącym do Gminy Wrocław potrwa dłużej niż 1 rok.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Kożuchowska

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu