Nr projektu. 128

Parkingi Park&Ride przy petli tramwajowej Klecina [WBO. 2017]

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Dzięki temu projektowi zatłoczona Krzycka może już nie będzie tak zatłoczona. Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych według uznania i miejsca, sądzę że odpowiednia liczba miejsc to 80, lecz to zależne od wyliczeń urzędników.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko dla lokalizacji w środku pętli tramwajowej. Powierzchnia całkowita terenu, który można zagospodarować wynosi ok. 2500 m2, co umożliwia zlokalizowanie ok. 80 - 100 miejsc parkingowych. Druga lokalizacja, na działce nr 30/18, według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zieleń parkową. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Krzyki-Partynice, Klecina

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.