Nr projektu. 127

Montaż tablicy elektrycznej na przystanku linia 17 [WBO. 2017]

Głosów: 226

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Klecina i ulica Przyjaźni posiada tylko jedną linię komunikacji jakim jest tramwaj linii 17, niestety zawsze przyjeżdża spóźniony. Mieszkańcy czasem niewiedzą czy coś się stało czy może to kolejne opóźnienie, nieraz sięgające po 20 -30 minut. Dlatego chcemy o tym wiedzieć, chcemy informacji. Proponujemy budowę dwóch tablic elektrycznych informacyjnych na przystanku SĄSIEDZKA, kierunek Sępolno i na przystanku KRZYKI kierunek Klecina.
Zyska nie tylko każdy mieszkaniec Kleciny i Partynic, ale także MPK i nasze powietrze.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 200 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Krzyki-Partynice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

226

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 225
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 113
Mężczyźni 113

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.