Nr projektu. 12

Bulwar Fizyków - naukowy plac zabaw w przestrzeni miejskiej (ogólnomiejski) [WBO. 2017]

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zgłoszony: 1 000 000 zł

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Proponujemy stworzenie instalację na początek kilku urządzeń edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych związanych z fizyką na bulwarze im. J. Zwierzyckiego przyległym do budynku Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Urządzenia w założeniu mają być unikalne, dlatego nie ma ich być dużo i mają być wykonane na zamówienie w projekcie lub zamówione w specjalistycznych firmach. W założeniu projekt ma zapoczątkować większą całość, którą realizować chcemy w przyszłości (park naukowy).

We Wrocławiu brakuje terenów rekreacyjnych z funkcją edukacyjną. Warszawa posiada swoje Centrum Kopernika, Wrocław ma Humanitarium - niewielkie i bardzo oddalone od centrum jedynie z instalacją czasowych wystaw w budynku. W tym kontekście nasz projekt będzie unikalny we Wrocławiu i okolicach.

Dodatkowo projekt zakłada stworzenie projektu zarówno całej koncepcji jak i zieleni, który w sposób estetyczny i spójny z otoczeniem pozwoli na instalację tych urządzeń na (przepięknym) bulwarze.

Szczegóły urządzeń, ich forma i treść fizyczna zostaną ustalone z liderem projektu we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Fizyki i Astronomii na etapie realizacji projektu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 1 mln zł. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 12, 15, 263. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Bulwar im. J. Zwierzyckiego (teren nad Odrą między mostami Pomorskimi, a pl. M. Borna)

Osiedle: Nadodrze

Załączniki

Kontakt z liderem projektu