Nr projektu. 10

Toalety we Wrocławskich parkach i na terenach rekreacyjnych. [WBO. 2017]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 1 000 000 zł

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

W parkach i na terenach zielonych we Wrocławiu brakuje toalet, co utrudnia korzystanie z nich w celach rekreacyjnych przez dłuższy czas.
Proponujemy instalację toalet (technologia dowolna, prawdopodobnie najlepsze byłyby samoczyszczące i/lub odporne na wandalizm).

Proponujemy następujące miejsca:
1) Park Szczytnicki
2) Park Wschodni
3) Park Południowy
4) Park Tysiąclecia
5) Park Zachodni
6) Karłowice (Park Kasprowicza lub Polana Karłowicka lub Brodzik)

Szczegóły umiejscowienia zostaną ustalone z liderem projektu. W przypadku gdyby któryś z ww parków posiadał już toaletę w momencie wygranej projektu, wspólnie z UMW wybierzemy inną lokalizację.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Za kwotę 1 mln zł można zbudować toalety w 3 wybranych parkach. Lider powinien określić konkretne lokalizacje na etapie poprawek do projektów. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Park Szczytnicki, Park Wschodni, Park Południowy, Park Tysiąclecia, Park Zachodni, Karłowice: Park Kasprowicza lub Polana Karłowicka lub Brodzik przy ul. Berenta

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu