Nr projektu. 10

Toalety we Wrocławskich parkach i na terenach rekreacyjnych. [WBO. 2017]

Głosów: 10 857

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 900 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

W parkach i na terenach zielonych we Wrocławiu brakuje toalet, co utrudnia korzystanie z nich w celach rekreacyjnych przez dłuższy czas.
Proponujemy instalację toalet (technologia dowolna, prawdopodobnie najlepsze byłyby samoczyszczące i/lub odporne na wandalizm).

Proponujemy następujące miejsca:
1) Park Szczytnicki
2) Park Wschodni
3) Park Południowy
4) Park Tysiąclecia
5) Park Zachodni
6) Karłowice (Park Kasprowicza lub Polana Karłowicka lub Brodzik)

Szczegóły umiejscowienia zostaną ustalone z liderem projektu. W przypadku gdyby któryś z ww parków posiadał już toaletę w momencie wygranej projektu, wspólnie z UMW wybierzemy inną lokalizację.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Za kwotę 1 mln zł można zbudować toalety w 3 wybranych parkach. Lider powinien określić konkretne lokalizacje na etapie poprawek do projektów. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, poza lokalizacją na Wyspie Słodowej. Miejsca, w których mogą powstać toalety, to Polana Karłowicka, Park Grabiszyński i Park Kleciński. Szacunkowy koszt inwestycji został oceniony na 900 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Park Szczytnicki, Park Wschodni, Park Południowy, Park Tysiąclecia, Park Zachodni, Karłowice: Park Kasprowicza lub Polana Karłowicka lub Brodzik przy ul. Berenta

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

10 857

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 8 957
Papier 1 900

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 6 248
Mężczyźni 4 609

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


02.03.2018

Dnia 1 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Parku Grabiszyńskiego. Termin zakończenia konsultacji to 30 czerwca br. W związku z powyższym do czasu zakończenia ww. konsultacji realizacja projektu w zakresie Parku Grabiszyńskiego zostaje wstrzymana. Projekt zostanie przedstawiony do dyskusji na warsztatach z mieszkańcami.


15.01.2018

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.