Nr projektu. 93

Remont chodnika w ciągu ul. Pawła Jasienicy od ul. Pawiej do ul. Ratajów [WBO. 2016]

Głosów: 223

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 90 000 zł

Status: Realizacja z listy rezerwowej

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Chodnik jest zdewastowany, wąski i nie przystosowany dla wózków - na jednym z końców znajdują się stopnie utrudniające wjazd. W czasie opadów deszczu kałuże dodatkowo utrudniają poruszanie się. Przedmiotowy chodnik stanowi dojście do sklepu, kościoła i przystanku autobusowego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:


Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 90 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Osiedla: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

223

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 223
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 119
Mężczyźni 104

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


06.11.2017

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania. Inwestycja będzie realizowana w trybie "projektuj i buduj".