Nr projektu. 511

Rozbudowa placu zabaw w parku na Brochowie [WBO. 2016]

Głosów: 341

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Brochów cały czas rośnie o nowych mieszkańców, przede wszystkim ludzi młodych z dziećmi. Plac zabaw w parku na Brochowie jest mały jak na potrzeby mieszkańców tej dzielnicy, a miejsca w nim nie brakuje na nowe atrakcje dla dzieci.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

341

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 340
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 198
Mężczyźni 143

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


16.05.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


09.02.2018

Rozpoczęliśmy prace w Parku Brochowskim.


18.01.2018

Przekazaliśmy teren wykonawcy. Rozpoczyna się budowa placu zabaw.


26.09.2017

Ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę zadania. Oferty można składać do 10.10