Nr projektu 45

Obustronne utwardzenie pobocza jezdni a następnie adaptacja pobocza w celu wydzielenia chodnika dla pieszych przy ul. Głównej i Wilkszyńskiej od ul Stabłowickiej do ulicy Gwizdanowskiej. [WBO 2014]

Głosów: 874

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 1 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych jak również prowadzących pojazdy mechaniczne zgłaszam projekt Budżetu Obywatelskiego polegający na obustronnym utwardzeniu pobocza jezdni ul. Wilkszyńskiej i Głównej na odcinku 1240 m ( od skrzyżowania z ul. Stabłowicką do skrzyżowania z ulicami Gwizdanowską i Małomicką ). W/W odcinek jest bardzo często wykorzystywany przez pieszych , którzy poruszają się w świetle jezdni przez co stwarzają duże zagrożenie wypadkiem
dla siebie jak i dla kierujących pojazdami. Piesi nie maja możliwości poruszania się poboczem drogi ze względu na brak utwardzenia i liczne ubytki nawierzchni pobocza co jest udokumentowane załączonymi zdjęciami. Poszerzenie drogi z obu stron o 80 cm pozwoliło by na wydzielenie poprzez oznakowanie poziome (biała linia ciągła) utwardzonego pobocza , które można by było zaadoptować na chodnik dla pieszych. Pozwoliło by to na bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców dzielnicy Marszowice jak również w znacznym stopniu wpłynęło by na bezpieczeństwo jazdy kierowców którzy w ostatnim czasie spowodowali dużo wypadków w tym rejonie. Biorąc pod uwagę rozbudowę dzielnicy Stabłowice , Marszowice i przesuwającą się w kierunku Wilkszyna infrastrukturę budowlaną oraz wzrost liczebności samochodów istnieje coraz większa potrzeba wydzielenia bezpiecznych miejsc na poruszanie się dla pieszych , dlatego bardzo proszę o przeanalizowanie w/w projektu i wydanie opinii pozytywnej w celu jego realizacji.

Komentarz UMW:

W wyniku weryfikacji urealniono budżet przedsięwzięcia. W tym ternie należy dodatkowo wykonać odwodnienie i zarurować rowy.

Lokalizacja

Osiedle Leśnica

Lokalizacja szczegółowa: Główna - Obręb: Marszowice, Arkusz AR 16, działka 15 Wilkszyńska - Obręb: Marszowice, Arkusz AR 16, działka 13

Kontakt z liderem projektu