Nr projektu 46

Wyrównanie nawierzchni drogi ul. Małomickiej we Wrocławiu na osiedlu Marszowice [WBO 2014]

Głosów: 560

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 50 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych mieszkających przy ul. Małomickiej nie wspominając już o braku możliwości normalnego przejazdu i dojazdu do posesji , zgłaszam projekt Budżetu Obywatelskiego polegający na uzupełnieniu ubytków nawierzchni ul. Małomickiej , która nie była remontowana, ani też modernizowana od momentu swojego powstania . Chciałbym również nadmienić , iż ww odcinek drogi jest doskonałym łącznikiem , który może służyć jako droga alternatywna podczas nieprzewidzianych zajść drogowych na głównej drodze ul. Wilkszyńskiej. Jednakże w obecnym stanie nawierzchni i profilu drogi jest to znacznie utrudnione lub odcinkami niemożliwe co obrazują przesłane w załączniku zdjęcia . Wyrównanie i utwardzenie ubytków materiałami naturalnymi ze skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem w celu ich zespolenia znacznie ułatwi funkcjonowanie mieszkańców w/w ulicy i ułatwi organizacje drogi alternatywnej ( objazdu). Biorąc pod uwagę rozbudowę dzielnicy Marszowice i przesuwającą się w kierunku Wilkszyna infrastrukturę budowlaną oraz wzrost liczebności samochodów jak i budowanych posesji w tej okolicy istnieje coraz większa potrzeba utwardzenia miejsc na poruszanie się dla pieszych , matek z dziećmi i transportu samochodowego, dlatego bardzo proszę o przeanalizowanie w/w projektu i wydanie opinii pozytywnej w celu jego realizacji.

Komentarz UMW:

W wyniku weryfikacji urealniono budżet przedsięwzięcia. Po konsultacjach z liderem ustalono, że przeprowadzone prace mogą polegać jedynie na miejscowym utwardzeniu drogi a nie na wymianie jej całej nawierzchni.

Lokalizacja

Osiedle Leśnica

Lokalizacja szczegółowa: Małomicka - Obręb:Marszowice, Arkusz AR 16, działka 2 Wyrównanie nierówności w nawierzchni drogi ul. Małomickiej od ul. Wilkszyńskiej do ul. Marszowickiej

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


28.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.