Nr projektu 383

Montaż progów zwalniających na ul. Koziej [WBO 2014]

Głosów: 259

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 34 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Projekt polegać będzie na montażu progów zwalniających na prostym odcinku drogi o długości ok. 900 m. Jezdnia jest wykorzystywana w sposób niezgodny z prawem - przez kierowców (szczególnie - motocyklistów) do rozwijania prędkości znacznie przekraczających dopuszczalne w terenie zabudowanym (znacznie powyżej 100 km / h). W związku z tym istnieje duże ryzyko spowodowania tragicznych wypadków przez osoby przekraczające przepisy. Pojazdy poruszające się z prędkością znacznie powyżej 100 km/h powodują również ponadnormatywny hałas, negatywnie oddziałujący na mieszkańców przyległych terenów mieszkaniowych.
Dodatkowo drogę, na której wnioskujemy o montaż progów zwalniających, przecina skrzyżowanie z ul. Kozią - kierowcy przekraczający znacząco prędkość (jak wynika z obserwacji mieszkańców - ponaddwukrotnie a nawet ponadtrzykrotnie) spowodować mogą tragiczne wypadki.
Potwierdzeniem uciążliwości ruchu na ww. drodze oraz niebezpieczeństwa wypadków jest znaczna liczba zgłoszeń mieszkańców do służb porządkowych (policja, straż miejska) z prośbą o interwencję przy ul Koziej.
Liczba osób, których projekt bezpośrednio dotyczy: mieszkańcy Maślic Wielkich oraz Pracz Odrzańskich - łącznie ok. 5000 osób. Dodatkowo Maślice Wielkie i tereny przy ul. Brodzkiej oraz Koziej mają być w zamyśle władz Wrocławia terenami rekreacyjnymi - uciążliwość pojazdów, których kierowcy przekraczają przepisy, wyklucza ten sposób użytkowania terenu, a liczba osób, których dotykają negatywne konsekwencje ruchu pojazdów z nieprzepisową prędkością, jest znacznie wyższa niż 5000.
Proponuje się zamontowanie 4 progów zwalniających na wskazanym odcinku drogi, w odległości od siebie ok. 150-200 m. Powinno to spowodować prawie całkowite wyeliminowanie uciążliwości i ryzyka związanego z nieprzepisowym ruchem drogowym.

Komentarz UMW:

projekt dotyczy budowy 4 progów na ul. Koziej

Lokalizacja

Osiedle Maślice

Lokalizacja szczegółowa: ul. Kozia od ul. Brodzkiej do ronda przy ter. przemysł. przy ul. Północnej, obręb Pracze Odrzańskie, AM 32: dz. 2/4, 1/4, 1/7, obręb Maślice, AM 3: dz. 2/2, 3, 4/2, 5, 6/2, 9/2, 10/2, 12/4

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.