Nr projektu 384

Rewitalizacja poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich [WBO 2014]

Głosów: 2 916

Kategoria: rowery

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Naprawa nawierzchni oraz ponowne wyznaczenie drogi rowerowej po wschodniej stronie ul. Powstańców Śląskich, na odcinku od ulicy Sudeckiej do ulicy Swobodnej. Na powyższym odcinku istnieje nieużywana droga rowerowa, która została utworzona w latach 30-tych XX wieku http://dolny-slask.org.pl/4164568,foto.html?idEntity=587016 Nieznaczna cześć nawierzchni wymaga wymiany i uzupełnienia, dodatkowo przy skrzyżowaniach należy uwzględnić montaż sygnalizatorów świetlnych dla rowerzystów, przesunięcie kilku znaków drogowych i skrzynki energetycznej oraz bezpieczne włączenie się w istniejącą infrastrukturę rowerową istniejącą już na najbardziej północnym odcinku ul Powstańców Śląskich. Dzięki rewitalizacji drogi dla rowerów uporządkowane zostanie parkowanie samochodów wzdłuż ul. Powstańców Śląskich oraz poprawi się estetyka tej części, niegdyś reprezentacyjnej, ulicy. Z badań transportowych wynika, iż ul. Powstańców Śląskich jest jedną najczęściej wykorzystywanych tras przez wrocławskich rowerzystów, istniejąca infrastruktura (w dużej części słabej jakości) po zachodniej stronie nie jest wystarczająca dla obsłużenia istniejącego i wciąż rosnącego ruchu. Nakłady poniesione na rewitalizację drogi będą niewspółmiernie niskie w stosunku do osiągniętych korzyści.

Komentarz UMW:


Lokalizacja

Osiedle Powstańców Śląskich

Lokalizacja szczegółowa: ul. Powstańców Śląskich od ul. Sudeckiej do ul. Swobodnej

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku. Rewitalizacja poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich