Nr projektu. 222

Chodniki dla mieszkańców Księża (etap 2) [WBO. 2022]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Projekt osiedlowy: do 1 000 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Kuba Grzesiczak

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, jednak ze względu na bliskość drzew chodnik powinien być projektowany i wykonywany w technologii, która nie naruszy ich systemów korzeniowych. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 222 i 251.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ze względu na bliskość drzew, chodnik powinien być projektowany i wykonywany w technologii, która nie naruszy ich systemów korzeniowych. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 222, 251.

Opis projektu

Osiedle Księże cały czas się rozwija, budowane są nowe osiedla w związku z czym przybywa również mieszkańców. Niestety wraz z budową nowych osiedli infrastruktura miejska nie nadąża pozostawiając potrzeby mieszkańców daleko w tyle.

Tym projektem chcemy nadrobić zaległości i umożliwić mieszkańcom osiedla swobodne poruszanie się chodnikiem wzdłuż ulicy Opolskiej. Cały projekt został podzielony na dwa etapy:

1 Etap - ul. Księska - ul. Zagłębiowska
2. Etap - ul. Opolska 132 - ul. Zagłębiowska

W ramach Etapu nr 2 (ul Opolska 132 - Zagłębiowska) chcemy wybudować nowy chodnik na długości 300m o szerokości co najmniej 2m. Dodatkowo w ramach przeprowadzonych prac należy oświetlić chodnik w celu poprawy bezpieczeństwa nocą.

Uzasadnienie projektu

Dzięki temu projektowi chcemy zadbać o bezpieczeństwo przemieszczania się wzdłuż ulicy Opolskiej oraz poprawić komfort poprzez poszerzenie chodnika.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Księże oraz okolicznych miejscowości (Radwanice).

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

1000 mieszkańców

Elementy projektu

300 x Chodnik
8 x Oświetelnie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Od ul. Opolskiej 132 (Gospodarstwo ogrodnicze) do ul. Zagłębiowskiej

Osiedle: Księże

Kontakt z liderem projektu

Skorzystaj z gotowych materiałów do promocji projektu

Wybierz, pobierz i udostępnij jedną z przygotowanych przez nas grafik do promocji tego projektu WBO.

Możesz też pobrać i wydrukować plakaty. Pamiętaj, aby umieszczać je wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Na materiałach graficznych znajduje się QR kod odsyłający do formularza głosowania z zaznaczonym projektem.

Wybierz, ile projektów chcesz promować:

Promujesz projekt
[Projekt nr 222] Chodniki dla mieszkańców Księża (etap 2)

Wybierz drugi projekt, który chcesz promować

Wybierz, jak chcesz promować projekt:

PLAKATY

ULOTKI

GRAFIKI SOCIAL MEDIA