Nr projektu. 102

Skatepark "KOWALE NA RAMPIE"- sportowo znaczy zdrowo [WBO. 2022]

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 3 000 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Projekt ponadosiedlowy: do 3 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Małgorzata Szkudlarek

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie dla lokalizacji na działce nr 34/5, AR-13, obręb Kowale. Działka położona jest blisko zabudowy mieszkaniowej, a użytkownicy korzystający ze skateparku mogą generować hałas. W przypadku wygranej projektu, zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne wśród lokalnych mieszkańców.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 34/5, powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% działki budowlanej. Z uwagi na politykę adaptacji do zmian klimatu, przy realizacji zastosowane zostaną rozwiązania błękitno - zielonej infrastruktury, które zmniejszą negatywny wpływ wprowadzenia do przestrzeni dużej, betonowej, szczelnej powierzchni. Prawdopodobnie konieczne też będzie wprowadzenie zieleni izolacyjnej i buforowej od strony zabudowań.
Ocena negatywna dla lokalizacji na działce nr 30/4; AR-13 obręb: Kowale, ponieważ projekt byłby niezgodny z zapisami MPZP.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 3 000 000 zł, dlatego projekt trafi do puli ponadosiedlowej. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu a załącznikiem decydujący jest opis projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazana nieruchomość objęta jest umową dzierżawy na czas nieokreślony. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 2) i 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Nasz projekt przewiduje budowę skateparku, który da możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu wszystkim chętnym, niezależnie od ich wieku. To okazja do zorganizowania osiedlowego miejsca do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i aktywnego wypoczynku poza domem. Realizacja projektu pozwoli na pełne zagospodarowanie tego terenu i oddanie go mieszkańcom. Przyczyni się do wzrostu formy zdrowotnej i psychicznej zwłaszcza dzieci i młodzieży. Skatepark będzie posiadał profesjonalne elementy do uprawiania sportu, alejki, ławeczki do odpoczynku i oświetlenie. Plac zostanie otoczony zielenią, będzie łatwo dostępny i przyjazny dla każdego. Dzięki skateparkowi oderwiemy się od komputerów i telefonów. Będziemy zdrowiej i weselej żyć.

Uzasadnienie projektu

Osiedle Kowale nie dysponuje miejscem przeznaczonym do bezpiecznego uprawiania sportu, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Młodzi mieszkańcy nie mają tu swojej "miejscówki" na spotkania, sport i relaks. Ich życie społeczne toczy się na niedostosowanych do tego osiedlowych uliczkach, gdzie podejmują próby jazdy na rolkach, hulajnogach i rowerach, pośród pędzących aut, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Sytuacja pandemiczna dodatkowo utrudnia dostęp do placówek sportowych spoza osiedla. Przyczynia się to do spadku aktywności fizycznej, formy zdrowotnej i psychicznej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Skatepark na Kowalach jest tym, czego potrzebują mali i duzi mieszkańcy, aby móc wspólnie, zdrowo i bezpiecznie spędzać czas.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Kowale oraz inni gościnnie

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

3000

Elementy projektu

1 x Rollin+ Quarter Pipe ze schodami+ Bank Ramp
1 x Quarter Pipe dwa poziomy
1 x Funbox do skoków
1 x Funbox z grindboxem 3/1+ Poręcz 3/3+ Piramida 1
1 x Ławka do skoków 2
1 x Poręcz prosta-
8 x Ławka
4 x Kosz
4 x Lampy oświetleniowe
6 x Stojaki na rowery
1 x Nawierzchnia betonowa, alejki, montaż, transport, dokumentacja projektowa

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: numer geodezyjny działki: 34/5, AM- 13, Kowale

Osiedle: Kowale

Kontakt z liderem projektu

Skorzystaj z gotowych materiałów do promocji projektu

Wybierz, pobierz i udostępnij jedną z przygotowanych przez nas grafik do promocji tego projektu WBO.

Możesz też pobrać i wydrukować plakaty. Pamiętaj, aby umieszczać je wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Na materiałach graficznych znajduje się QR kod odsyłający do formularza głosowania z zaznaczonym projektem.

Wybierz, ile projektów chcesz promować:

Promujesz projekt
[Projekt nr 102] Skatepark "KOWALE NA RAMPIE"- sportowo znaczy zdrowo

Wybierz drugi projekt, który chcesz promować

Wybierz, jak chcesz promować projekt:

PLAKATY

ULOTKI

GRAFIKI SOCIAL MEDIA