Nr projektu. 101

Oświetlenie na ul. Mazepy: Psie Pole -Zgorzelisko - instalacja lamp ulicznych [WBO. 2022]

Głosów: 212

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 450 000 zł

Status: Niewybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 1 000 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Sebastian Kurzawa

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Obecnie nie jest możliwe usytuowanie lamp w miejscu docelowym pasa drogowego, ponieważ planowane jest jego poszerzenie. Lampy mogą być umieszczone w lokalizacji tymczasowej do czasu budowy drogi w układzie docelowym. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 450 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Obecnie nie jest możliwe usytuowanie lamp w miejscu docelowym pasa drogowego, ponieważ planowane jest jego poszerzenie. Lampy mogą być umieszczone w lokalizacji tymczasowej do czasu budowy drogi w układzie docelowym. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 450 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Oświetlenie na ul. Mazepy (Zgorzelisko) - instalacja lamp ulicznych.

Uzasadnienie projektu

Oświetlenie miejsca publicznego poprzez instalacje lamp ulicznych w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi, tj. pieszych i rowerzystów. Poprawi bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla oraz inni użytkownicy ul. Mazepy (piesi, rowerzyści)

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

ok.1000 osób

Elementy projektu

10 x lampy uliczne

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Wrocław Psie Pole -Zgorzelisko ul.Mazepy na odcinku od ul.Sienna do ul.Bławatna

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

212

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 212
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 124
Mężczyźni 88

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.