Nr projektu. 141

Wesoła górka - Zielone skwery Pilczyc, etap II [WBO. 2021]

Głosów: 3 404

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Konrad Postawa

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. W ramach WBO realizowany jest obecnie projekt pn. "SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach". Realizacja przedmiotowego projektu musiałaby być skoordynowana z projektem #323 WBO 2019. Konieczne jest poszanowania istniejącej zieleni wysokiej przy projektowaniu i w trakcie realizacji zadania. Miasto odchodzi już od stawiania koszy na śmieci dedykowanych wyłącznie na odchody zwierząt domowych. W związku z powyższym Urząd Miejski rekomenduje postawienie zwykłych koszów na odpady typu parkowego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł, jednak ze względu na szeroki zakres projektu prawdopodobnie konieczne będzie jego etapowanie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu a załącznikiem decydujący jest opis projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. W ramach WBO realizowany jest obecnie projekt pn. "SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach". Realizacja przedmiotowego projektu musiałaby być skoordynowana z projektem #323 WBO 2019. Konieczne jest poszanowania istniejącej zieleni wysokiej przy projektowaniu i w trakcie realizacji zadania. Miasto odchodzi już od stawiania koszy na śmieci dedykowanych wyłącznie na odchody zwierząt domowych. W związku z powyższym Urząd Miejski rekomenduje postawienie zwykłych koszów na odpady typu parkowego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł, jednak ze względu na szeroki zakres projektu prawdopodobnie konieczne będzie jego etapowanie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Nasz projekt ma na celu uatrakcyjnienie terenów zielonych na Pilczycach. Zakładamy uporządkowanie ścieżek (niewielkie poszerzenie i utwardzenie), dosadzenie krzewów, stworzenie rabat kwiatowych, dodanie elementów małej architektury (ławki, kosze, budki dla ptaków, stojaki rowerowe), oświetlenie skateparku (projekt WBO'19 #323) w ramach istniejącej infrastruktury.

W pobliżu górki planujemy strefę zabawy dla dzieci z niską i małą całoroczną ślizgawkę na fragmencie górki oraz z niskimi elementami np.: pnie do przeskakiwania w celu ćwiczenia równowagi, ścieżka sensoryczna itp. Dodatkowo w ramach działań pro-ekologicznych chcemy umieścić w pobliżu skwerów stację pomiaru jakości powietrza oraz otwór do obserwacji wysokości wód gruntowych.

Uzasadnienie projektu

Okoliczne osiedla są skupiskami bloków, wśród których mieszkańcy nie mają miejsca by się spotkać, odpocząć, spędzić czas z rodziną. Zielone skwery są zaniedbane i nieatrakcyjne, a jednocześnie potencjał jest ogromny. Zieleń oraz natura Pilczyc, stuletnie platany, staw i park mogą służyć mieszkańcom. Naszym głównym celem jest zaoferowanie mieszkańcom miejsca do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i miejsca do aktywności ruchowej dla dzieci.

Nasz projekt jest drugim etapem uatrakcyjniania skwerów - kontynuacja WBO'19 nr #323: SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach. Chcemy konsekwentnie realizować całościowy plan, który ożywi okolicę, zwiększy popyt na usługi lokalne, a tym samym przywróci historyczną funkcję tego miejsca.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami są mieszkańcy osiedli Pilczyce, Kozanów i Maślice oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ODSK „Piast”, Liceum Ogólnokształcące nr 6, Pastelowe Przedszkole oraz Zespół Szkół nr 21.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Mieszkańcy Pilczyc (13125), Kozanowa (9660), Maślic (9050) i Gądowa (24887), czyli 56722 osób z najbliższej okolicy. Oczywiście tereny zielone są dostępne dla wszystkich mieszkańców Wrocławia.

Elementy projektu

2 x Założenie albo renowacja 100 m² trawnika
3 x Założenie 100 m2 Łąki kwietnej
25 x Krzewy - pozwolą na oddzielenie skwerów od ruchu ulicznego
10 x Kosze na śmieci
10 x Ławki - najlepiej z drewnianymi siedziskami
6 x Budki dla ptaków i owadów
4 x Stojak na rowery
10 x Kosze na psie odchody z woreczkami
2 x Ślizgawka - tor zjazdowy na zboczu górki
10 x Elementy niskiego placu zabaw
3 x Oświetlenie skateparku
1 x Stacja pomiaru jakości powietrza
1 x Stacja meteorologiczna
1 x Tablica świetlana informująca o jakości powietrza
1 x Piezometr z czujnikiem
3 x Budowa 100 m ścieżki piaszczysto-żwirowej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Działki: 21/2 - Pilczyce, AR_16, 58 - Pilczyce, AR_16. Własność Gminy w zarządzie, użytkowaniu.

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 404

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 404
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 991
Mężczyźni 1 413

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.