Nr projektu. 68

Maślicki Ogród Wodny „SREBRNA MAGIA” = Nasadzenia JUDASZOWCÓW + Parkour [WBO. 2020]

Głosów: 350

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: MONIKA WAWRZYNKIEWICZ

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem terenu przy ul. Brodzkiej - niezgodność z planem miejscowym. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ocena negatywna również w zakresie terenu przy AOW. Działki nr 47-51 są przeznaczone do zagospodarowania w ramach projektu nr 256 WBO 2019. Działki nr 56 i 60/2 stanowią niekorzystną lokalizację z uwagi na bezpośrednią odległości od AOW. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium wykonalności technicznej określonego w § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto place zabaw i psi wybieg przewidziano (koncepcja i pozwolenie na budowę) w pobliskim Parku Maślickim, bardziej oddalonym od AOW. Ocena pozytywna w zakresie terenu przy stawach królewieckich pod warunkiem dopasowania zgłoszonego we wniosku zagospodarowania terenu do założeń koncepcji RO Maślice oraz „Osiedla kompletnego”. Budowa oczka wodnego wiązałaby się z koniecznością zasilania go w wodę systemem rowów, kanałów, itp., co podnosi koszty inwestycji, które przekraczają maksymalną wartość projektów WBO, tj. 2 000 000 zł. Tym samym zakres ten nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji projektu w zakresie parkuru i zagospodarowania terenu poprzez nasadzenia zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem terenu przy ul. Brodzkiej - niezgodność z planem miejscowym. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ocena negatywna również w zakresie terenu przy AOW. Działki nr 47-51 są przeznaczone do zagospodarowania w ramach projektu nr 256 WBO 2019. Działki nr 56 i 60/2 stanowią niekorzystną lokalizację z uwagi na bezpośrednią odległości od AOW. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium wykonalności technicznej określonego w § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto place zabaw i psi wybieg przewidziano (koncepcja i pozwolenie na budowę) w pobliskim Parku Maślickim, bardziej oddalonym od AOW.
Ocena pozytywna w zakresie terenu przy stawach królewieckich pod warunkiem dopasowania zgłoszonego we wniosku zagospodarowania terenu do założeń koncepcji RO Maślice oraz „Osiedla kompletnego”.
Budowa oczka wodnego wiązałaby się z koniecznością zasilania go w wodę systemem rowów, kanałów, itp., co podnosi koszty inwestycji, które przekraczają maksymalną wartość projektów WBO, tj. 2 000 000 zł. Tym samym zakres ten nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji projektu w zakresie parkuru i zagospodarowania terenu poprzez nasadzenia zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą to 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 67, 68, 391.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Co znajdzie się w Parku:
JUDASZOWCE - Przepiękne drzewa o Wielkich sercowatych liściach. Mimo różnych odmian, wszystkie są tak samo piękne i godne uwagi. (zdjęcia)
PARKOUR – Miejsce do uprawiania sportu i gimnastyki.

Uzasadnienie projektu

DRODZY CZYTAJĄCY I KOMENTUJĄCY zaraz wytłumaczę Wam to wasze wielkie zdziwienie. „Ale czemu aż taki Park?” - pewnie była waszą pierwszą myślą.
Stworzyłam ten projekt z głębi swojego serca i za każdym razem zawsze myślałam tylko o Was. Zależało mi, aby dać wam satysfakcję, dumę i frajdę. Zależało mi, byście poczuli się wyjątkowi. Mieć coś, czego inni nie mają, zawsze wprawia każdego w zadumę, uśmiech i zadowolenie – i mam szczerą nadzieję, iż nie sprawiam Wam tym żadnej przykrości?
Ja wiem, że nie pogardzilibyście zwyczajnym i prostym parkiem. Jednak czy na naganę zasługuje ten, kto pragnie dać od siebie więcej niż się od niego oczekuje? Czyż wy jako rodzice, przyjaciele, chrzestni, itp. nie powinniście wiedzieć tego najlepiej?

Grupa beneficjentów projektu

każdy, kto zechce przyjść

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

wszyscy mieszkańcy osiedla

Elementy projektu

1 x dokumentacja projektowa
1 x oczyszczenie i uporządkowanie określonego kawałka terenu
1 x zrobienie ścieżek
1 x ustawienie PARKOUR
1 x nasadzenia JUDASZOWCÓW
1 x postawienie ŁAWEK
1 x + kosz na śmieci

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Stworzenie Parku na 1 z 3 wskazanych lokalizacji. Za wiaduktem od stadionu a Królewiecką, tereny wokół stawów królewieckich lub tereny na przeciwko Brodzkiej

Osiedle: Maślice, Pracze Odrzańskie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

350

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 350
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 201
Mężczyźni 149

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.