Nr projektu. 67

Maślicki Ogród Wodny „SREBRNA MAGIA” = Plac zabaw „ZWIERZĘTA WODNE” + Psi wybieg [WBO. 2020]

Głosów: 689

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: MONIKA WAWRZYNKIEWICZ

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem terenu przy ul. Brodzkiej - niezgodność z planem miejscowym. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ocena negatywna również w zakresie terenu przy AOW. Działki nr 47-51 są przeznaczone do zagospodarowania w ramach projektu nr 256 WBO 2019. Działki nr 56 i 60/2 stanowią niekorzystną lokalizację z uwagi na bezpośrednią odległości od AOW. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium wykonalności technicznej określonego w § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto place zabaw i psi wybieg przewidziano (koncepcja i pozwolenie na budowę) w pobliskim Parku Maślickim, bardziej oddalonym od AOW. Ocena pozytywna w zakresie terenu przy stawach królewieckich pod warunkiem dopasowania zgłoszonego we wniosku zagospodarowania terenu do założeń koncepcji RO Maślice oraz „Osiedla kompletnego”. Budowa oczka wodnego oraz fontanny wiązałaby się z koniecznością zasilania ich w wodę systemem rowów, kanałów, itp., co podnosi koszty inwestycji, które przekraczają maksymalną wartość projektów WBO, tj. 2 000 000 zł. Tym samym zakres ten nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji projektu w zakresie placu zabaw i psiego wybiegu wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem terenu przy ul. Brodzkiej - niezgodność z planem miejscowym. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ocena negatywna również w zakresie terenu przy AOW. Działki nr 47-51 są przeznaczone do zagospodarowania w ramach projektu nr 256 WBO 2019. Działki nr 56 i 60/2 stanowią niekorzystną lokalizację z uwagi na bezpośrednią odległości od AOW. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium wykonalności technicznej określonego w § 7 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto place zabaw i psi wybieg przewidziano (koncepcja i pozwolenie na budowę) w pobliskim Parku Maślickim, bardziej oddalonym od AOW.
Ocena pozytywna w zakresie terenu przy stawach królewieckich pod warunkiem dopasowania zgłoszonego we wniosku zagospodarowania terenu do założeń koncepcji RO Maślice oraz „Osiedla kompletnego”.
Budowa oczka wodnego oraz fontanny wiązałaby się z koniecznością zasilania ich w wodę systemem rowów, kanałów, itp., co podnosi koszty inwestycji, które przekraczają maksymalną wartość projektów WBO, tj. 2 000 000 zł. Tym samym zakres ten nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji projektu w zakresie placu zabaw i psiego wybiegu wraz z infrastrukturą towarzyszącą to 2 000 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 67, 68, 391.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Co znajdzie się w Parku:
Plac Zabaw „MIESZKAŃCY WÓD” – ORKA, WIELORYB, DELFIN, FOKA, MORS, słoń morski, lampart morski, żaba, wydra, bóbr, łabędź albo kaczka.
Zjeżdżalnia, Huśtawka zwykła, Huśtawka wahadełko, Bujak, Karuzela, Ptasie gniazdo
PSI WYBIEG – Polanka do zabaw i ćwiczeń z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi.

Uzasadnienie projektu

DRODZY CZYTAJĄCY I KOMENTUJĄCY zaraz wytłumaczę Wam to wasze wielkie zdziwienie. „Ale czemu aż taki Park?” - pewnie była waszą pierwszą myślą.
Stworzyłam ten projekt z głębi swojego serca i za każdym razem zawsze myślałam tylko o Was. Zależało mi, aby dać wam satysfakcję, dumę i frajdę. Zależało mi, byście poczuli się wyjątkowi. Mieć coś, czego inni nie mają, zawsze wprawia każdego w zadumę, uśmiech i zadowolenie – i mam szczerą nadzieję, iż nie sprawiam Wam tym żadnej przykrości?
Ja wiem, że nie pogardzilibyście zwyczajnym i prostym parkiem. Jednak czy na naganę zasługuje ten, kto pragnie dać od siebie więcej niż się od niego oczekuje? Czyż wy jako rodzice, przyjaciele, chrzestni, itp. nie powinniście wiedzieć tego najlepiej?

Grupa beneficjentów projektu

każdy, kto zechce przyjść

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

wszyscy mieszkańcy Wrocławia i przejezdni

Elementy projektu

1 x dokumentacja projektowa
1 x oczyszczenie i uporządkowanie określonej części terenu
1 x zrobienie ścieżek
1 x postawienie Placu Zabaw "ZWIERZĘTA WODNE" (koszt do 250 000 tys)
1 x postawienie PSIEGO WYBIEGU
1 x nasadzenia ZIELENI
1 x postawienie ŁAWEK
1 x + KOSZ NA ŚMIECI

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Stworzenie Parku na 1 z 3 lokalizacji. Za wiaduktem od Stadionu, wokół Stawów Królewieckich lub wolne tereny od ulicy Brodzkiej.

Osiedle: Maślice, Pracze Odrzańskie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

689

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 689
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 401
Mężczyźni 288

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.