Nr projektu. 60

Park Leśnicki [WBO. 2020]

Głosów: 884

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że w zakresie renowacji bramy i ogrodzenia konieczne jest uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, która będzie musiała być sporządzona zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja będzie musiał być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że w zakresie renowacji bramy i ogrodzenia konieczne jest uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, która będzie musiała być sporządzona zgodnie z wytycznymi MKZ. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiał być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Wymiana oraz uzupełnienie ławek parkowych i koszy na śmieci. Naprawa alejek parkowych 600m. Renowacja bramy wejściowej i ogrodzenia od strony zachodniej.

Uzasadnienie projektu

Leśnicki Park należy do najładniejszych we Wrocławiu, ale w upalne dni brakuje miejsc do siedzenia a niektóre alejki wymagają poprawy.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy Mieszkańcy Leśnicy i okolic

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

50 tys.

Elementy projektu

70 x ławki
70 x kosze na śmieci
1 x renowacja bramy wejściowej zachodniej
1 x naprawa części ogrodzenia strona zachodnia

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Park Leśnicki

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

884

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 883
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 522
Mężczyźni 362

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.