Nr projektu. 44

Zielony Ołbin Rewitalizacja ulicy Baryckiej i Jana Henryka Pestalozziego [WBO. 2020]

Głosów: 215

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Należy wziąć pod uwagę przebiegające sieci podziemne. Tym samym konieczne jest zastosowania ekranów korzeniowych w przypadku sadzenia drzew. Ze względu na szeroki zakres projektu prawdopodobnie konieczne będzie jego etapowanie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Należy wziąć pod uwagę przebiegające sieci podziemne. Tym samym konieczne jest zastosowania ekranów korzeniowych w przypadku sadzenia drzew. Ze względu na szeroki zakres projektu, prawdopodobnie konieczne będzie jego etapowanie. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt zakłada zaprowadzenie porządku wzdłuż ulic Baryckiej oraz Jana Henryka Pestalozziego z korzyścią dla kierowców i pieszych. Idea popiera twierdzenie: ulica dla kierowców, chodnik dla pieszych, o którym kierowcy w tej okolicy bardzo często zapominają.
Celem działania jest:
- uporządkowanie miejsc parkingowych na równoległe i prostopadłe przy maksymalnym wykorzystaniu ulicy,
- zastosowanie odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego oraz zainstalowanie separatorów parkingowych na chodniku,
- wprowadzenie zielonych wysp pomiędzy miejscami parkingowymi (nasadzenia drzew oraz niskiej zieleni w donicach/skrzyniach/parkletach),
- wprowadzenie 4 stref parkowania rowerów.

Uzasadnienie projektu

Osiedle Ołbin potocznie nazywane "betonową pustynią" jest bardzo zaniedbane pod względem zieleni. Brakuje nasadzeń, które ożywiłyby tę przestrzeń, wspomagałyby oczyszczanie powietrza, a dodatkowo przyczyniłyby się do zniwelowania chaosu, którego powodem są źle zaparkowane samochody, blokujące chodniki.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Ołbin, osoby mieszkające przy ulicy Baryckiej i Jana Henryka Pestalozziego, ludzie odwiedzający to miejsce.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

1000

Elementy projektu

12 x Parklety/skrzynie/donice
24 x Stojaki rowerowe
12 x Zieleń wysoka - drzewo
100 x Zieleń niska - krzewy/wysokie trawy
83 x Separator parkingowy

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Wrocław ulica Barycka i Jana Henryka Pestalozziego

Osiedle: Ołbin

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

215

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 215
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 113
Mężczyźni 102

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.