Nr projektu. 410

Zielono Mi = Zieleń i alejki na terenie pomiedzy ulicami Krynicka Bardzka Zmorskiego [WBO. 2020]

Głosów: 166

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 450 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale dokładne usytuowanie elementów projektu musi być skorelowane z planowanym remontem drogi we wnętrzu podwórzowym. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 450 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale dokładne usytuowanie elementów projektu musi być skorelowane z planowanym remontem drogi we wnętrzu podwórzowym. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 450 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 157, 335, 350, 410. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Celem projektu jest kontynuacja nasadzeń drzew i krzewów na terenie osiedla oraz wykonanie 2 alejek: jednej przy śmietniku (tak by nie brodzić w błocie) oraz w kierunku przychodni od bramy przy ul. Zmorskiego. A także zabezpieczenie terenu przed parkującymi samochodami (głównie busy) które niszczą wykonaną zieleń oraz alejki wjeżdżając pod sam plac zabaw i uniemożliwiając swobodny do niego dostęp.

Uzasadnienie projektu

unikniecie/zapobiegnięcie postępującej dewastacji terenu - wzbogacenie o zieleń +usprawnienie komunikacji pieszej =przywrócenie terenu mieszkańcom

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla i Wrocławia dorośli i dzieci

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Wrocławianie 1000

Elementy projektu

30 x Drzewa
5000 x Krzewy
2 x Alejki
20 x Słupki zabezpieczające teren
5 x Inne niezbędne elementy

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Teren Krynicka Bardzka Zmorskiego

Osiedle: Gaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

166

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 166
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 96
Mężczyźni 70

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.