Nr projektu. 338

Bezpieczna ul. Jutrzenki [WBO. 2020]

Głosów: 241

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Justyna Karpińska

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 150 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 150 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie gumowych czterech progów zwalniających na ulicy Jutrzenki, od strony ulicy Buraczanej, do budynku przy ul. Jutrzenki 17 (w stronę Oporowa).

Uzasadnienie projektu

Pomimo togo, że droga jest oznakowana jako ciąg ruchu pieszo-jezdnego, kierowcy nie przestrzegają narzuconego tym ograniczenia prędkości. Stanowi to duże zagrożenie dla pieszych, gdyż ulica pozbawiona jest chodnika, a wyjścia z posesji wychodzą bezpośrednio na jezdnię. Aut poruszających się z dużą prędkością jest więcej, od momentu wybudowania mostu łączącego ulicę Racławicką z Aleją Piastów i po wyasfaltowaniu, dotychczas gruntowej, ulicy Jutrzenki, od zabudowy blokowej, w stronę Oporowa- powstał dogodny dojazd do tego osiedla.
Na odcinku od ulicy Buraczanej, w stronę nowych bloków wybudowano rodzaj wysp, które miały spowalniać ruch kołowy, nie spełniają tego zadania, mogą być łatwo wyminięte, bez znacznej redukcji prędkości.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy ul. Jutrzenki i ulic sąsiednich, oraz osiedla Klecina

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

1500

Elementy projektu

30 x Próg podrzutowy 500x400x50 gumowy
12 x Zakończenie progu podrzutowego Slowly 5 250x400x50
24 x Punktowe elementy odblaskowe tzw. Kocie oczka 3M odblaski dwustronne biało-białe Screen reader support enabled.
192 x Kołek rozporowy ze śrubą 12x100 mm M8

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Odcinek ulicy Jutrzenki, od ulicy Buraczanej do nr Jutrzenki 17

Osiedle: Klecina

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

241

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 241
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 120
Mężczyźni 121

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.