Nr projektu. 334

Przejście dla pieszych po południowozachodniej stronie Mostu Grunwaldzkiego [WBO. 2020]

Głosów: 232

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Katarzyna Zimon

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym - budowy przejście dla pieszych i rowerzystów po południowozachodniej stronie Mostu Grunwaldzkiego. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ jego szacunkowy koszt znacznie przekracza maksymalną wartość projektów WBO 2020, tj. 2 000 000 zł. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt. 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Wnioskowane przejście na zachodnim brzegu Odry przy Moście Grunwaldzkim z założenia miałoby stanowić uzupełnienie istniejącej trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Odry i Oławy.

Uzasadnienie projektu

1. NOWY SZLAK KOMUNIKACYJNY wzdłuż Odry łączący Stare Miasto z nowo powstałą Promenadą Oławską, ul. Krakowską, Lasem Rakowieckim, a dalej nawet z Księżem Małym. Trasa stanowiłaby alternatywny i krótszy (wobec ul. Traugutta) dojazd z okolic Uniwersytetu / Hali Targowej do wschodniej części miasta.
2. NOWE MIEJSCE REKREACJI. Obecnie deptak utworzony od okolic Hali Targowej kończy się przy Moście Grunwaldzkim. Aby kontynuować spacer lub wycieczkę rowerową trzeba nadrobić kilkaset metrów, zejść do podziemia by przedostać się na Wybrzeże Juliusza Słowackiego. Naziemne przejście dla pieszych i przejazd rowerowy pozwolą na utworzenie przyjemnej, malowniczej trasy nad Odrą, a dalej rzeką Oławą.Grupa beneficjentów projektu

wszyscy mieszkańcy Wrocławia

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

600000

Elementy projektu

1. Przejazd pieszo-rowerowy
2. Sygnalizacja świetlna dla pieszych i rowerzystów sterowana ręcznie
3. Sygnalizacja świetlna samochodowa
4. Podjazd pieszo- rowerowy od strony Wybrzeża Juliusza Słowackiego
5. Podjazd pieszo- rowerowy od strony Bulwaru Marii i Lecha Kaczyńskich

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Przedmieście Oławskie, Stare Miasto

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

232

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 232
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 140
Mężczyźni 92

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.