Nr projektu. 325

Zieleń dla Wrocławia - nowe parki kieszonkowe i enklawy zieleni w całym mieście! [WBO. 2020]

Głosów: 855

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie dla lokalizacji parku kieszonkowego na terenie:
1. dz. nr 54/2 AM-12 obręb Kowale,
2. dz.nr 66/7 i 65/8 AM-14 obręb Psie Pole,
3. dz. nr:40/3, AM-43 obręb Południe,
4. dz.nr: 7/2, AM-22 obręb Południe,
5. dz. nr: 49/30, AM-8 obręb Gaj,
6. dz. nr: 68, AM-14 obręb Plac Grunwaldzki.
ZZM posiada dokumentację projektową dla wszystkich zadań sporządzoną w ramach WBO 2017 projekt numer 675. Realizacja jest możliwa zgodnie z istniejącą dokumentacją. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie dla lokalizacji parku kieszonkowego na terenie:
1. dz. nr 54/2 AM-12 obręb Kowale,
2. dz.nr 66/7 i 65/8 AM-14 obręb Psie Pole,
3. dz. nr:40/3, AM-43 obręb Południe,
4. dz.nr: 7/2, AM-22 obręb Południe,
5. dz. nr: 49/30, AM-8 obręb Gaj,
6. dz. nr: 68, AM-14 obręb Plac Grunwaldzki.
ZZM posiada dokumentację projektową dla wszystkich zadań sporządzoną w ramach WBO nr 675 z 2017 r. Realizacja jest możliwa zgodnie z istniejącą dokumentacją.
Szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt obejmuje realizację 4 parków kieszonkowych i 2 niewielkich enklaw z roślinnością wysoką i niską w różnych częściach miasta, a dokładnie na osiedlach: Powstańców Śląskich (ul. Stysia/Owsiana, ul. Szczęśliwa/Zielińskiego), Gaj (ul. Orzechowa), Psie Pole-Zawidawie (ul. Krzywoustego), Kowale (ul. Tczewska), Ołbin (ul. Barlickiego/Pestalozziego). "Kieszonki" to zarówno drzewa, jak i roślinność niska, ozdobna oraz krzewy. Do tego dochodzi wytyczenie ścieżek (śladem przedeptów, jeśli istnieją) oraz mała architektura, by można było wśród zieleni wypocząć, spotkać się, posiedzieć z książką. Obie enklawy zieleni obejmują posadzenie niskiej roślinności ozdobnej oraz po kilka drzew, a jedna z nich również montaż ławek. Więcej w załącznikach.

Uzasadnienie projektu

W proponowanych miejscach doskwiera brak zieleni – szczególnie tej ozdobnej i drzew - wśród której można wypocząć. Roślinność pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i na mikroklimat, a ten na nasze zdrowie. Potrzebujemy jej!

Dokumentacje projektowe dla ww. lokalizacji powstały w latach 2018-19 dzięki środkom z projektu WBO "Zieleń dla Wrocławia - parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!" (w 2020 r. będzie ukończonych 6 innych "kieszonek" finansowanych ze środków z tego projektu). Zagospodarowanie wielu lokalizacji wiązało się ze znacznym zakresem prac, stąd 1 mln zł nie starczył na realizację wszystkich bardzo ciekawych koncepcji. Jeśli jednak zagłosujecie na ten projekt, będzie to możliwe już w przyszłym roku!

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy i mieszkanki okolic miejsc, w których mają powstać nowe parki kieszonkowe i mikrozieleńce. W mniejszym stopniu będą też nimi osoby pracujące w tych rejonach.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Z uwagi na 6 różnych lokalizacji skwerów/enklaw zieleni w mieście, liczba beneficjentów może osiągnąć nawet liczbę 200 tys. osób.

Elementy projektu

4 x zagospodarowanie parku kieszonkowego wg dokumentacji projektowej
2 x realizacja mikrozieleńca wg dokumentacji projektowej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gaj, Powstańców Śląskich, Psie Pole-Zawidawie, Kowale, Ołbin

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

855

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 855
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 529
Mężczyźni 326

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.