Nr projektu. 306

WROcBOX: PRZEWIJAKI TERENOWE "ALTANY" w parkach dla młodzieży, dorosłych, seniorów pieluchowanych [WBO. 2020]

Głosów: 232

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Katarzyna Szpruta

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, jednak proponowana konstrukcja wiaty (lekka, drewniana/ażurowa) ma wyłącznie charakter sezonowy, ponieważ użytkowana byłaby wyłącznie w okresie letnim. Właściwa byłaby zmiana wiaty na budynek trwały, murowany z kompleksowym przyłączem do mediów (prąd, woda, kanalizacja, ogrzewanie) i indywidualnie wpisujący się swoją formą w unikatowy charakter wybranego parku. Możliwa wydaje się również rozbudowa istniejących już szaletów miejskich. Posadowienie trwałego budynku wyposażonego w przewijak dla młodzieży/dorosłego/seniora wraz z kompleksowym wyposażaniem m.in.: w kosz, umywalkę, bieżącą wodę czy ogrzewanie spełniłoby w 100% swoją funkcję przez cały rok kalendarzowy. Dokładną lokalizację i formę budynku będzie można określić na etapie realizacji przy współudziale Lidera oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Szacunkowy koszt realizacji jednego budynku wraz z dokumentacja i budową sieci podziemnych to około 1 000 000 zł, dlatego proponujemy potraktować projekt jako pilotażowy i na etapie realizacji wybrać 1, maksymalnie 2 lokalizacje. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, jednak proponowana konstrukcja wiaty (lekka, drewniana/ażurowa) ma wyłącznie charakter sezonowy, ponieważ użytkowana byłaby wyłącznie w okresie letnim. Właściwa byłaby zmiana wiaty na budynek trwały, murowany z kompleksowym przyłączem do mediów (prąd, woda, kanalizacja, ogrzewanie) i indywidualnie wpisujący się swoją formą w unikatowy charakter wybranego parku. Możliwa wydaje się również rozbudowa istniejących już szaletów miejskich. Posadowienie trwałego budynku wyposażonego w przewijak dla młodzieży/dorosłego/seniora wraz z kompleksowym wyposażaniem m.in.: w kosz, umywalkę, bieżącą wodę czy ogrzewanie spełniłoby w 100% swoją funkcję przez cały rok kalendarzowy. Dokładną lokalizację i formę budynku będzie można określić na etapie realizacji przy współudziale Lidera oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Szacunkowy koszt realizacji jednego budynku wraz z dokumentacja i budową sieci podziemnych to około 1 000 000 zł, dlatego proponujemy potraktować projekt jako pilotażowy i na etapie realizacji wybrać 1, maksymalnie 2 lokalizacje. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Przewijaki terenowe pojawiły się w Polsce, są np. w Giżycku, Białołęce, Poznaniu dla dzieci czy matek karmiących, których mieszkańcy chętnie korzystają z tych miejsc. Czas na WROCŁAW i PARKI WROCŁAWSKIE-WROCŁAW MIASTO BEZ BARIER!!? Nasze WROcBOXy Przewijaki "ALTANY" 4x4m powinny być estetyczne, wkomponowane idealnie w otoczenie. Korzystanie z takich miejsc przez młodzież, dorosłych, seniorów pieluchowanych umożliwi Im dłuższy spacer, lepszy kontakt z przyrodą, dłuższe przebywanie na łonie natury i świeżym powietrzu, lepszą integrację społeczną, dłuższe spacery rodzinne lub z przyjaciółmi.

Uzasadnienie projektu

Brak miejsc w parkach do przewijania niepełnosprawnej młodzieży, dorosłych, seniorów powoduje ich stres i rodziców/opiekunów,dyskomfort psychiczny,wyklucza osoby pieluchowane szczególnie na wózkach z długich spacerów, skraca czas pobytu na łonie natury czy rodzinne, przyjacielskie spotkania. Spacery w parkach powinny być przyjemnością i dostępne dla każdego, a nie stresujące "w biegu".Przewijaki"ALTANY"to żaden luksus,po prostu powinny być! Cele: integracja społeczna,wydłużenie czasu pobytu, spaceru w parkach osób na wózkach, zaspokojenie naturalnej potrzeby kontaktu z przyrodą bez pośpiechu, komfort psychiczny podczas spaceru, zwiększenie ilości spacerowiczów z deficytami i niepełnosprawnych na wózku.

Grupa beneficjentów projektu

Główna grupa beneficjentów to niepełnosprawni: młodzież, dorośli, seniorzy pieluchowani. Ponadto inni mieszkańcy odwiedzający parki np.karmiące mamy, dzieci, młodzież,sportowcy,dorośli z deficytami.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

100-200 osób dziennie.

Elementy projektu

10 x Altanka z wyposażeniem tj. z szeroką ławką do przewijania 17000 zł
10 x Kosz na śmieci 1000 zł
1 x Dokumentacja-projekt 15000 zł
10 x Przygotowanie, oczyszczenie terenu 500 zł

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: PARKI Wrocławskie conajmniej 10 największych i najatrakcyjniejszych np . WSCHODNI,SZCZYTNICKI, TOŁPY,BROCHOWSKI,ZACHODNI,GRABISZYŃSKI,ZŁOTNICKI,POŁUDNIOWY,SŁOWACKIEGO ,SKOWRONI.

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

232

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 232
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 144
Mężczyźni 88

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.