Nr projektu. 305

Park rekreacyjny na Psim Polu etap III [WBO. 2020]

Głosów: 585

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 600 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Dariusz Turkiewicz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Dodatkowo należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji wykonawczej dla III etapu. W ramach I i II etapu WBO 2016 projekt nr 289 oraz WBO 2017 projekt nr 133, na części Parku wykonane zostały ciągi komunikacyjne, oświetlenie, siłownia zewnętrzna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoły do gry w szachy, tablice informacyjne oraz nasadzenia drzew i krzewów. Do wykonania, zgodnie z dokumentacją projektową, postało jeszcze dokończenie budowy ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem, plac zabaw, elementy małej architektury, nasadzenia krzewów. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 600 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Zagospodarowanie należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Dodatkowo należy uwzględnić koszt wykonania dokumentacji wykonawczej dla III etapu. W ramach I i II etapu WBO 2016 projekt nr 289 oraz WBO 2017 projekt nr 133, na części Parku wykonane zostały ciągi komunikacyjne, oświetlenie, siłownia zewnętrzna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoły do gry w szachy, tablice informacyjne oraz nasadzenia drzew i krzewów. Do wykonania, zgodnie z dokumentacją projektową, postało jeszcze dokończenie budowy ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem, plac zabaw, elementy małej architektury, nasadzenia krzewów. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 600 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 297, 305. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Kolejny etap budowy Parku Rekreacyjnego na Psim Polu. Jet to kontynuacja prac realizowanych w ramach WBO 2016 i 2017. W tym etapie planujemy budowę placu zabaw, dodatkowych alejek, zagospodarowanie terenu w zakresie nie objętym robotami budowlanym w etapie I i II.

Uzasadnienie projektu

Park będzie miejscem odpoczynku oraz spotkań, dla mieszkańców okolicznych bloków, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności okolicy, wpłynie na poprawę wizerunku blokowisk, będzie sprzyjał integracji lokalnej mieszkańców.

Grupa beneficjentów projektu

beneficjentami projektu będą mieszkańcy okolicznych bloków i domków jednorodzinnych

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Docelowa grupa 2000-5000 mieszkańców okolicznych osiedli i domków jednorodzinnych

Elementy projektu

1 x plac zabaw
1 x alejka
1 x ścieżka rowerowa
5 x mała architektura

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: teren zielony przy ulicy Gorlickiej

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

585

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 585
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 330
Mężczyźni 255

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.