Nr projektu. 292

Leśnica - Trzmielowicka - droga rowerowa i nowa nawierzchnia [WBO. 2020]

Głosów: 928

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Patrycja Kukuła

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt wynosi 2 000 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni (kostki brukowej) na ul. Trzmielowickiej od skrzyżowania z ul. Miodową do przejazdu kolejowego oraz przebudowę istniejącego chodnika dla pieszych na drogę rowerową dzieloną z chodnikiem - długość ok. 700 m.

Uzasadnienie projektu

Ulica Trzmielowicka stanowi główny ciąg komunikacji łączący południe Leśnicy z północą - jako dojazd do stacji kolejowej oraz pętli tramwajowej. Przy obecnej infrastrukturze - nierównej jezdni z kostki brukowej z łatami asfaltowymi i braku drogi dla rowerów, komunikacja jest utrudniona. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Aktualnie rowerzyści nie mają możliwości przejazdu tym fragmentem drogi, w deszczowe dni piesi narażeni są na ochlapanie zbierającą się w zagłębieniach i rozchlapywaną przez samochody wodą opadową. Sama nawierzchnia drogi jest w fatalnym stanie i wymaga naprawy.
Otwarcie Al. Kaczorowskiego oraz nowe inwestycje mieszkaniowe w okolicy skutkują wzmożeniem ruchu na tym odcinku drogi.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Leśnica, Jerzmanowo - Jarnołtów oraz wszyscy, którzy chcieliby podróżować po okolicy, dojechać i korzystać ze ścieżek zlokalizowanych w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

200000

Elementy projektu

700 x Droga rowerowa dzielona z chodnikiem
700 x Wymiana nawierzchni jezdni

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Leśnica

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

928

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 927
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 495
Mężczyźni 433

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.