Nr projektu. 278

Rowerowa ulica Kościuszki - pasy rowerowe po obu stronach jezdni [WBO. 2020]

Głosów: 315

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Radosław Folga

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale z uwagi na znaczny zakres wniosku konieczne jest skrócenie odcinka. Proponujemy wyznaczenie trasy od ul. Gwarnej do ul. Pułaskiego w kierunku wschodnim. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni infrastruktura rowerowa powinna przebiegać po nowej nawierzchni bitumicznej, szacunkowy koszt takiej inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale z uwagi na znaczny zakres wniosku konieczne jest skrócenie odcinka. Proponujemy wyznaczenie trasy od ul. Gwarnej do ul. Pułaskiego w kierunku wschodnim. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni infrastruktura rowerowa powinna przebiegać po nowej nawierzchni bitumicznej, szacunkowy koszt takiej inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Ul. Kościuszki stanowi ważny trakt komunikacyjny dla rowerzystów. Pomagają w tym wybudowane kontrapasy. Rowerzyści poruszający się w kierunku ul. Krakowskiej muszą jednak jechać po nierównej kostce. Na poboczu ul. Dąbrowskiego na porządku dziennym jest niezgodne z przepisami parkowanie samochodu na jezdni (szerokość jezdni na to pozwala). Możliwe jest bezproblemowe zwężenie jezdni i zbudowanie pasów rowerowych po obu stronach jezdni.

Uzasadnienie projektu

Ul. Kościuszki stanowi ważny trakt komunikacyjny dla rowerzystów. Pomagają w tym wybudowane kontrapasy. Rowerzyści poruszający się w kierunku ul. Krakowskiej muszą jednak jechać po nierównej kostce. Na poboczu ul. Dąbrowskiego na porządku dziennym jest niezgodne z przepisami parkowanie samochodu na jezdni (szerokość jezdni na to pozwala). Możliwe jest bezproblemowe zwężenie jezdni i zbudowanie pasów rowerowych po obu stronach jezdni.

Grupa beneficjentów projektu

rowerzyści, piesi, kierowcy

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

50000

Elementy projektu

4 x budowa pasów rowerowych

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

315

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 315
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 175
Mężczyźni 140

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.