Nr projektu. 266

Budowa dodatkowych chodników w ciągu ulic Buforowej i Strawińskiego [WBO. 2020]

Głosów: 820

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Radosław Iwaszyn

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, z wyłączeniem budowy chodnika wzdłuż ul. Kajdasz. Realizacja chodnika w ul. Kajdasza przewidziana jest w ramach budowy pętli tramwajowo-autobusowej. Tym samym projekt w tym zakresie nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, z wyłączeniem budowy chodnika wzdłuż ul. Kajdasz.
Realizacja chodnika w ul. Kajdasza przewidziana jest w ramach budowy pętli tramwajowo-autobusowej. Tym samym projekt w tym zakresie nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt wynosi 500 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt ma na celu dobudowanie brakujących chodników w następujących odcinkach:
-ulica Buforowa na odcinku od Vivaldiego do Strawińskiego - obecnie ciąg pieszy wymalowany na jezdni,
-ulica Buforowa na odcinku od Vivaldiego w stronę ulicy Strawińskiego do połączenia z nowo powstałym chodnikiem - wzdłuż płotu osiedla CPR Lato,
-ulica Strawińskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Buforową do końca ulicy Strawińskiego,
-ulica Buforowa (tzw. “stara Buforowa”) o

Uzasadnienie projektu

Uzupełnienie i modernizacja chodników w brakujących (wskazanych powyżej) miejscach usprawni ruch pieszy, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo. Już teraz widać, że wskazane miejsca są “wydeptane”, a co za tym idzie odbywa się tam ruch pieszy. Powinien się on odbywać w sposób wygodny i bezpieczny. Są to ciągi komunikacyjne prowadzące do przystanków autobusowych, sklepów, domów. Ich prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo oraz wygoda mieszkańców są istotnym czynnikiem, który powinien zostać uzupełniony szczególnie w kontekście zakończonej niedawno przebudowy ulicy Buforowej.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjenci projektu to mieszkańcy osiedla Jagodno oraz przyjezdni oraz goście

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

25000

Elementy projektu

400 x Budowa chodnika

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Jagodno, ulice Buforowa, Strawińskiego

Osiedle: Jagodno

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

820

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 820
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 464
Mężczyźni 356

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.