Nr projektu. 265

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Schuberta [WBO. 2020]

Głosów: 433

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Radosław Iwaszyn

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Odwodnienie na skrzyżowaniu z ul. Vivaldiego jest obecnie realizowane niezależnie od WBO. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt należy ograniczyć do budowy chodnika. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Odwodnienie na skrzyżowaniu z ul. Vivaldiego jest obecnie realizowane niezależnie od WBO. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt należy ograniczyć do budowy chodnika.
Szacunkowy koszt realizacji zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Podobny projekt został również zgłoszony do Funduszu Osiedlowego. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Schuberta od ulicy Vivaldiego do ulicy Brahmsa po stronie lewej (jako połączenie pomiędzy istniejącymi chodnikami).

Uzasadnienie projektu

Na skrzyżowaniu ulic Vivaldiego i Schuberta oraz Brahmsa i Schuberta kończą się istniejące chodniki. Pomiędzy nimi trzeba poruszać się ulicą. Wykonanie brakującej części chodnika na odcinku około 100 metrów poprawi zarówno estetykę ulicy jak i - przede wszystkim - zwiększy bezpieczeństwo i komfort poruszania się mieszkańców.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjenci projektu to mieszkańcy osiedla Jagodno oraz przyjezdni oraz goście

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

25000

Elementy projektu

300 x Budowa chodnika

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Jagodno, ulica Schuberta

Osiedle: Jagodno

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

433

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 433
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 240
Mężczyźni 193

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.