Nr projektu. 262

ZŁOTNICKI PUMPTRACK - tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze [WBO. 2020]

Głosów: 1 484

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Na wskazanych przez Lidera działkach ZZM w 2020 r. będzie nasadzał drzewa w ramach akcji "Wrośnij we Wrocław". Należy opracować dokumentację projektową dla całego terenu z uwzględnieniem nasadzeń z Wrośnij. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Na wskazanych przez Lidera działkach ZZM w 2020 roku będzie nasadzał drzewa w ramach akcji Wrośnij we Wrocław. Należy opracować dokumentację projektową dla całego terenu z uwzględnieniem nasadzeń z Wrośnij. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Czym jest Pumptrack ? To specjalnie przygotowany tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest on z szybkich zakrętów i muld. Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. Tor zbudowany jest z użyciem nawierzchni pozwalającej na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania.

Uzasadnienie projektu

Warto zbudować coś, czego na osiedlu Złotniki jeszcze nie było. Ze względu na swoją uniwersalność czerpać przyjemność z jazdy mogą zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Jest to doskonały sposób na aktywność ruchową dla różnych grup wiekowych.
Projekt pozwoli także na zapewnianie rozrywki dla trudnej młodzieży z ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ulicy Kieleckiej 51, która na pewno z chęcią skorzysta z innowacyjnej infrastruktury!
Jego kształt i długość uzależnione są od środków finansowych.
Finalny projekt zależny będzie od uwarunkowań terenowych, nasadzeń, oraz wielkości działki przeznaczonej na budowę.
Pumptrack proponuje się zlokalizować na działce nr 5/3 AM-15, 268/6 AM-10, 218/3 AM-10

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentem projektu są mieszkańcy osiedla Złotniki oraz sąsiednie osiedla. Głównym celem jest popularyzacja sportów rowerowych.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu: około 75% mieszkańców osiedla Złotniki i okolic.

Elementy projektu

1 x Działka - Lokalizacja
5 x Nawierzchnia
1 x Pumptrack
20 x Nasadzenia

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Pumptrack proponuje się zlokalizować na działce Dz. 5/3 AM-15, 268/6 AM-10, 218/3 AM-10

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 484

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 484
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 740
Mężczyźni 744

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.