Nr projektu. 261

Klecina na rowerze - ul. Czekoladowa [WBO. 2020]

Głosów: 2 114

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Ewentualna decyzja o rezygnacji z wyniesień przejazdów rowerowych powinna zapaść podczas opracowywania dokumentacji projektowej - w przypadku niewystarczających środków. Ze względu na istniejące na tym terenie drzewa możliwe będzie wykonanie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości ok. 3 m (do rozstrzygnięcia na etapie projektowym). Szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 zł, ale możliwe że konieczne będzie etapowanie projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ jego szacunkowy koszt przekracza maksymalną dla projektów WBO kwotę 2 mln zł. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Ulica Czekoladowa łączy Wrocław z centrami handlowymi w Bielanach Wrocławskich. Codziennie porusza się nią wielu pieszych i rowerzystów. Na jezdni panuje bardzo duży ruch, a chodnik jest mocno zniszczony. W jego miejscu proponujemy utworzenie szerokiego (3 m) i wygodnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Cukrowej do ul. Supińskiego - będzie to połączenie istniejących fragmentów dróg rowerowych, które z jednej strony kończą się przy ul. Cukrowej, a z drugiej na wysokości ul. Supińskiego. Proponujemy również wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez ul. Słoneczną, Balladyny, Piernikową, Marcepanową, Łysogórską i Waflową, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom poruszającym się wzdłuż ul. Czekoladowej.

Uzasadnienie projektu

Na ul. Czekoladowej występuje ruch rowerowy, poruszają się nią również rowerzyści w zaawansowanym wieku oraz dzieci. Istniejący chodnik jest mocno zniszczony, a na jezdni występuje ruch o dużym natężeniu. Celem projektu jest przebudowa istniejącego chodnika po stronie numerów parzystych na ciąg pieszo-rowerowy. Analizując szerokość chodnika i pasa zieleni można przyjąć, że wzdłuż ul. Czekoladowej może powstać ciąg pieszo-rowerowy każdej kategorii (A, B, C) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu.

Grupa beneficjentów projektu

mieszkańcy Kleciny, Oporowa, Krzyków, Grabiszyna oraz innych rejonów Wrocławia

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

15000

Elementy projektu

6 x wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez ul. Słoneczną, Balladyny, Piernikową, Marcepanową, Łysogórską i Waflową
700 x ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Cukrowej do ul. Supińskiego - połączenie istniejących fragmentów dróg rowerowych

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: ul. Czekoladowa na odcinku od ul. Cukrowej do ul. Supińskiego (700 m) po stronie numerów parzystych

Osiedle: Klecina

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 114

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 114
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 151
Mężczyźni 963

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.