Nr projektu. 224

Rewitalizacja pasów zieleni wzdłuż ulicy Komandorskiej [WBO. 2020]

Głosów: 301

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jego realizacja przyczyniłaby się do poprawienia warunków siedliskowych drzew. Należy dokomponować planowane nasadzenia do zieleni już istniejącej. Technologię zabezpieczenia zieleni należy dopasować do uwarunkowania terenowego w celu ograniczenia ingerencji w system korzeniowy. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jego realizacja przyczyniłaby się do poprawienia warunków siedliskowych drzew. Należy dokomponować planowane nasadzenia do zieleni już istniejącej. Technologię zabezpieczenia zieleni należy dopasować do uwarunkowania terenowego w celu ograniczenia ingerencji w system korzeniowy. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Komandorskiej po obu jej stronach: wyrównanie terenu, nowe trawniki, ocena stanu drzew i krzewów oraz odpowiednie przycięcie, dosadzenie roślin niskich, wzbogacenie drzewostanu, zabezpieczenie pasów zieleni przed rozjeżdżaniem przez samochody (żywopłoty lub parkany).

Uzasadnienie projektu

Ulica Komandorska jest obecnie jedną z bardziej ruchliwych, głównych ulic miasta. Jednocześnie co istotne pasy zieleni z obu jej stron na żadnym etapie powstawania i rozbudowy osiedla nie zostały zwężone ani zlikwidowane. Zapewniają tym samym pewną izolację mieszkańcom bloków znajdujących się wzdłuż ulicy oraz stanowią czysto estetyczne wypełnienie przestrzeni dla pieszych, którzy dosyć licznie pokonują trasę od Akademii Ekonomicznej do Arkad Wrocławskich. Od wielu lat nikt jednak nie zajmował się drzewostanem, trawnikami, zagospodarowaniem dosyć szerokich i „łysych” pasów między blokami a ulicą.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Wrocławia a w szczególności dzielnicy Krzyki, ceniący zieleń, zapewniającą choć minimalny komfort i estetykę przestrzeni pomimo mieszkania przy głównej, ruchliwej ulicy.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

160tys.

Elementy projektu

1 x ul. Komandorska - na wysokości od skrzyżowania z ul. Swobodną do skrzyżowania z ul. Wielką - ocena stanu drzew oraz krzewów i wdrożenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych
1 x ul. Komandorska - na wysokości od skrzyżowania z ul. Swobodną do skrzyżowania z ul. Wielką - oczyszczenie, wyrównanie i rewitalizacja trawników
1 x ul. Komandorska - na wysokości od skrzyżowania z ul. Swobodną do skrzyżowania z ul. Wielką - nowe nasadzenia roślin niskich (krzewów ozdobnych)
1 x poprawienie stanu chodników wzdłuż ul. Komandorskiej, które były rozkopywane przez różne firmy kładące różne instalacje
1 x montaż zabezpieczeń trawników w postaci płotków lub żywopłotów, celem ochrony przed nieprawidłowo parkującymi kierowcami

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: ul. Komandorska na wysokości od od skrzyżowania z ul. Swobodną do skrzyżowania z ul. Wielką

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

301

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 301
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 168
Mężczyźni 133

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.