Nr projektu. 210

STAWY LEŚNICKIE - rekreacja i wypoczynek dla mieszkańców Wrocławia [WBO. 2020]

Głosów: 542

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Bronisław Piela

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł, ale wystarczy to tylko na I etap inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł, ale wystarczy to tylko na I etap inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt ma na celu uporządkowanie terenu stawów oraz stworzenie tam miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.
Zadania:
- wybudowanie kładek dla pieszych i rowerów - kładki w kształcie półksiężyca, które umożliwiłyby swobodne przepływanie pod nimi kajakiem,
- udrożnienie rowu odpływowego,
- budowa ścieżki dla pieszych oraz odświeżenie istniejących,
- wykonanie oświetlenia,
- wyznaczenie drogi dojazdowej do stawów od strony ulicy Trzmielowickiej,
- wybudowanie pomostów dla wędkarzy,
- dostosowanie terenu nad stawem od strony ulicy Średzkiej w celu zorganizowania tam plaży,
- parking,
- dogodne stanowiska wędkarskie dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie projektu

Stawy Leśnickie są świetnym miejscem letniego wypoczynku dla mieszkańców Leśnicy i przyległych jej okolic.
We Wrocławiu zdecydowanie brakuje kąpielisk i miejsc, gdzie można odpocząć na łonie natury.
Tereny przy Stawach Leśnickich są również doskonałym miejscem na organizację plenerowych imprez i koncertów.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Wrocławia i nie tylko

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Kilka tysięcy osób

Elementy projektu

15 x oświetlenie
1 x uporządkowanie terenu i udrożnienie rowów
2 x kładki
1 x parking

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

542

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 542
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 347
Mężczyźni 195

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.