Nr projektu. 158

Nowe dojście do Parku Tysiąclecia od strony ul. Rogowskiej [WBO. 2020]

Głosów: 513

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Elżbieta Bożena Olczyk

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, jednak inwestycja może być poprowadzona tylko na działkach gminnych - do przejścia pod linią kolejową. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, jednak inwestycja może być poprowadzona tylko na działkach gminnych - do przejścia pod linią kolejową. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Nowe dojście poprawi dostępności parku mieszkańców przylegających do niego osiedli: Nowy Dwór, Muchobór Wielki, Muchobór Mały, Żerniki i Kuźniki. Dojście w formie utwardzonego ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem i szpalerem drzew zapewni bezpieczne i sprawne wejście w strefę centralną parku, gdzie połączy się z istniejąca aleją parkową oraz zapewni dojście do realizowanego w ramach WBO 2019 parku zabaw dla dzieci. W szerszym zakresie umożliwi korzystanie z terenów rekreacyjnych parku a w przyszłości po wybudowaniu przejścia mostowego nad rzeką stanowić będzie element połączenia obu części parku i tym samym osiedli położonych w jego rejonie: Nowy Dwór, Muchobór Wielki, Muchobór Mały, Żerniki.

Uzasadnienie projektu

Wschodnia część parku posiada jedno urządzone wejście od strony toru rolkarskiego, bardzo odległe dla wielu mieszkańców pobliskich osiedli. Ponadto biegnąca od niego aleja spacerowa urywa się w centralnej części parku tuż przy istniejącym w nasypie kolejowym przejściu pod torami nie mając dalej kontynuacji. Dojście do Parku na przedłużeniu ul. Zemskiej w kierunku torów a dalej wzdłuż nasypu kolejowego aż do wspomnianego istniejącego przejścia w nasypie kolejowym pod torami i dalej do istniejącej alei parkowej zapewni szybsze i krótsze dojście do centralnej części parku a wraz z istniejącymi i planowanymi ścieżkami parkowymi utworzy jeden z głównych ciągów spacerowych.
Projekt na gruntach miejskich, zgodny z obowiązującym MPZP.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedli Nowy Dwór, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Kuźniki, Żerniki i innych osiedli położonych nieco dalej (np. Gadów).

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

około 40 000 użytkowników - mieszkańcy osiedli Nowy Dwór, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Kuźniki, Żerniki, Gadów i inni.

Elementy projektu

1 x ciąg pieszo-rowerowy (utwardzony) ul. Rogowska-przejście pod torami 260 m
1 x oświetlenie - wzdłuż ciągu
1 x zieleń (nasadzenia) - wzdłuż ciągu
1 x ścieżka parkowa (szutrowa) - na terenie parku 70 m

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Nowy Dwór

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

513

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 513
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 296
Mężczyźni 217

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.