Nr projektu. 84

PLAC ZABAW DLA POŁUDNIA WROCŁAWIA [WBO. 2019]

Głosów: 472

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie działki nr 3/54, AM-3, Wojszyce. Pozostałe wskazane działki - ocena negatywna z uwagi na klasyfikację działek jako grunt rolny, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie działki nr 3/54, AM-3, Wojszyce. Pozostałe wskazane działki - ocena negatywna z uwagi na klasyfikację działek jako grunt rolny, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 1 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. "

Opis projektu

Na placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Wrocławia znajdowałby się domek ze zjeżdżalniami, huśtawki, drabinki i bujaczki na sprężynach, dla trochę starszych dzieci duży pająk do wspinaczki.

Uzasadnienie projektu

Nikt nie ma wątpliwości, że place zabaw są świetnym miejscem dla aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni najmłodszych. Dzięki WBO nareszcie we Wrocławiu zaczęło przybywać takich miejsc. Na Wojszycach jest JEDEN ogólnodostępny plac zabaw. Dzieci przybywa a miejsc przeznaczonych dla nich nie. Z placu zabaw korzystać będą także mieszkańcy innych części Wrocławia dzięki bliskości bardzo uczęszczanego boiska do piłki nożnej, popularnej szkoły językowej oraz bliskości Jagodna.

Grupa beneficjentów projektu

rodziny z dziećmi, dzieci grające w pobliżu w piłkę nożną

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

300

Elementy projektu

1 x duży "pająk do wspinaczki"
4 x huśtawki (2 zwykle, 1 dla maluszków, 1 huśtawka pająk)
1 x domek ze zjeżdżalniami
2 x bujaczki na sprężynach
1 x drabinka

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Plac zabaw zlokalizowany w pobliżu boiska piłki nożnej dla dzieci

Osiedle: Wojszyce

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

472

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 472
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 289
Mężczyźni 183

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.